• 0342 317 19 22

BOLOGNA SAYFAMIZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Açılan sayfada Fakülte ağacından Biyoloji Bölümünü seçerek Dersler ve İçeriklerine ulaşabilirsiniz.

 

 

 

DERS PLANI ve AKTS KREDİLERİ

         

BÖLÜM TANIMLI DERSLER

1. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

TDP-101

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I

Zorunlu

1+0

1

1

İçerik: Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için dersler alıp proje hazırlamak.

Konular: Akademik yılın başlamasından itibaren Birim TDP Koordinatörleri, TDP Bölüm Koordinatörleri, danışman öğretim elemanları ve öğrencilerden gelen önerileri de dikkate alarak belirledikleri TDP konuları ve projelerin ana hatlarını Birim TDP Kurulunun da onayı alınarak TDP Genel Koordinatörlüğüne bildirirler. .Akademik yılın başlamasından itibaren Birim TDP Koordinatörleri, TDP Bölüm Koordinatörleri, danışman öğretim elemanları ve öğrencilerden gelen önerileri de dikkate alarak belirledikleri TDP konuları ve projelerin ana hatlarını Birim TDP Kurulunun da onayı alınarak TDP Genel Koordinatörlüğüne bildirirler. .TDP Genel Koordinatörlüğü Birim TDP Koordinatörlüğünce bildirilen TDP konularını Üniversite TDP Kurulunda değerlendirir ve uygunluğuna karar verilen projeler en geç 4 hafta içinde Fakülte ve Yüksekokullara bildirilir. .TDP Genel Koordinatörlüğü Birim TDP Koordinatörlüğünce bildirilen TDP konularını Üniversite TDP Kurulunda değerlendirir ve uygunluğuna karar verilen projeler en geç 4 hafta içinde Fakülte ve Yüksekokullara bildirilir. .TDP Genel Koordinatörlüğü Birim TDP Koordinatörlüğünce bildirilen TDP konularını Üniversite TDP Kurulunda değerlendirir ve uygunluğuna karar verilen projeler en geç 4 hafta içinde Fakülte ve Yüksekokullara bildirilir. .Böylelikle Projeler, proje danışmanları ve proje takımları belirlenmiş olur. .Proje danışmanları, proje takımı ile ilk toplantılarını yapar. Bu toplantıda seçimle proje sözcüsü belirlenir. Proje danışmanı proje ile ilgili bir ön eğitim verir. .Vize Sınavları.Öğrenciler, proje danışmanları gözetiminde, projenin ayrıntıları üzerinde tartışır, çalışır ve projeye son şeklini verirler. .Öğrenciler, proje danışmanları gözetiminde, projenin ayrıntıları üzerinde tartışır, çalışır ve projeye son şeklini verirler. .Projeler için gerekli kurumsal yazışmalar, ilgili sivil toplum örgütleri, kurumsal yapılarla olan bağlantılar ve gerekiyorsa ulaşım, diğer giderler ve ihtiyaçların belirtildiği proje bütçesi de yer alır. .Projeler için gerekli kurumsal yazışmalar, ilgili sivil toplum örgütleri, kurumsal yapılarla olan bağlantılar ve gerekiyorsa ulaşım, diğer giderler ve ihtiyaçların belirtildiği proje bütçesi de yer alır. .Proje takımları proje danışmanlarının gözetiminde ve proje sözcülerinin sorumluluğunda projenin gerektirdiği hazırlıklar için işbölümü yapar, ikinci dönem saha çalışmaları için bir çalışma takvimi belirlenir. Bu süreçte grup projeler ile ilgili STK ve kurum temsilcileri ile eğitim çalışmaları ve hedef toplum kesimi ile buluşacakları uygulamalar hazırlanır ve yarı yıl tatili tamamlanır. .Proje takımları proje danışmanlarının gözetiminde ve proje sözcülerinin sorumluluğunda projenin gerektirdiği hazırlıklar için işbölümü yapar, ikinci dönem saha çalışmaları için bir çalışma takvimi belirlenir. Bu süreçte grup projeler ile ilgili STK ve kurum temsilcileri ile eğitim çalışmaları ve hedef toplum kesimi ile buluşacakları uygulamalar hazırlanır ve yarı yıl tatili tamamlanır. .

TURK-101

TÜRK DİLİ I

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Yeryüzündeki Diller, Dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, Noktalama İşaretleri, Yazılım Kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçe’de ses olayları, Yazılı anlatım, Anı türü.

Konular: Dil ve ilgili genel bilgiler: Dilin Tarifi ve Mahiyeti, Dil ve İnsan, Dil ve Düşünce.Dil-Kültür-Millet ilişkisi.Dillerin sınıfladırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.Türkçe’nin konuşulduğu alani Türk lehçe ve şiveleri.Türkçenin ses özellikleri.Ses olayları.Yazım kuralları.Yazım kuralları.Yazım kuralları.Noktalama işaretleri.Noktalama işaretleri.Noktalama işaretleri.Dilekçe.Dilekçe yazımı.

BİYO-101

GENEL BİYOLOİ I

Zorunlu

6+0

6

8

İçerik: Biyolojinin tarihçesi, biyolojinin bilim dallari, canlilarin ortak özellikleri, Biyolojik spektrum, Bilim tanimlanmasi ve genel özellikleri, Bilimsel arastirma yöntemleri, canlilarin isimlendirilmesi ve siniflandirilmasi, tür kavrami ve özellikleri, Biyolojik moleküller, Hücre teorisi, Hücrenin fiziksel yapisi, Hücre membran yapisi ve fonksiyonu, hücrede madde tasinmasi, Hücrenin kimyasal yapisi Hücre yapisi ve fonksiyonu, hücrede organik maddeler, organelleri yapi ve fonksiyonlari, Hayvanlari tanimlayan özellikler, hayvanlar alemini Olusturan baslica Filumlar, hücresel yapilar, hücre bölünmesi, sistemler, Bitkileri tanimlayan özellikler, bitki hücresel yapilar, dokular, Evrim, Izolasyon ve tür olusumu, hücre genetigi

Konular: Biyolojinin tanimi, Biyolojinin tarihçesi, biyolojinin bilim dallari, canlilarin ortak özellikleri, Biyolojik spektrum.Bilim tanimlanmasi ve genel özellikleri, Bilimsel arastirma yöntemleri, canlilarin isimlendirilmesi ve siniflandirilmasi, tür kavrami ve özellikleri.Biyolojik moleküller, Hücre teorisi, Hücrenin fiziksel yapisi, Hücre membran yapisi ve fonksiyonu, hücrede madde tasinmasi, .Hücrenin kimyasal yapisi Hücre yapisi ve fonksiyonu, hücrede organik maddeler, organelleri yapi ve fonksiyonlari.Hayvanlari tanimlayan özellikler, hayvanlar alemini olusturan baslica Filumlar.Zoolojik hücresel yapilar ve fonksiyonlari.Hayvan hücre bölünmesi, zoolojik sistemler.Ara Sinav.Bitkileri tanimlayan özellikler.Bitki hücresel yapilar.Bitkisel dokulari.Evrim .Hardy-Weinberg teoremi (Genetik sürüklenme, gen akisi, mutasyon, genetik darbogaz, gen havuzu, genotip ve allel frekanslari),.Sito genetik.

BİYO-151

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I

Zorunlu

4+0

2

4

İçerik: Laboratuarda uyulmasi gereken kurallar, mikroskop çesitleri, isik mikroskobu üzerine çalismalar, biyolojik bir deney kurulmasi, hayvansal tek hücreliler, bitkisel tek hücreliler, bitkiesel ve hayvansal dokular.

Konular: Genel Biyoloji Laboratuarinda kullanilan malzemeler, laboratuarda uyulmasi gereken kurallar.Mikroskobun tanitimi, mikroskop çesitleri.Mikroskop kullanimi ve uygulamalar.Protozoa kültürü hazirlama, Protozoa örneklerini inceleme.Protozoa örneklerini inceleme, agiz içi epitel hücrelerini inceleme.6 Bitki hücrelerinden sogan hücresini inceleme, bitki ve hayvan hücrelerini karsilastirma.Sitoplazma rotasyon ve sirkülasyon hareketleri.Ara Sinav.Plazmoliz, deplazmoliz deneyi.Bitkilerde kristaller.Stomanin yapisi.Gövdenin yapisi.Mayoz ve mitoz bölünmeler.Bölünmeler ile ilgili görseller.

BİYO-109

GENEL KİMYA

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar, periyodik tablo, kimyasal baglar, çözeltiler, gazlar, asitler bazlar

Konular: Maddenin özellikleri ve ölçümü.Atomlar ve atom kurami.Periyodik çizelge ve bazi atom özellikleri.Periyodik çizelge ve bazi atom özellikleri.Elementlerin ve bilesiklerin adlandirilmasi.Kimyasal baglar ve molekül geometrileri.Kimyasal baglar ve molekül geometrileri.Ara Sinav.Sivilar, katilar ve moleküller arasi kuvvetler.Mol kavrami.Çözeltiler.Gazlar.Asitler ve Bazlar.Titrasyonlar.

GME-100

GENEL VE MESLEKİ ETİK

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Genel etik kavrami ve temel ilkeleri, Etigin tarihçesi ve etik sistemler, mesleki etik kavrami ve temel ilkeleri, Biyoetik kavrami ve tarihçesi, Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarindaki arastirmalarda etik kavramlar; klonlama, kök hücre, genetik olarak degistirilmis organizmalar, deney hayvani kullaniminda etik gibi güncel konular ile ülkemizde ve dünyada etikle iliskili yasa ve yönetmelikler

Konular: Genel etik ve ahlak kavramlari.Etigin tarihsel gelisimi, etik sistemler.Genel etik kurallari ve ilkeleri, etik disi davranislar.Mesleki etik kavrami, amaci ve temel ilkeleri.Biyoetik kavrami, tarihsel gelisimi.Moleküler biyoloji ve genetik arastirmalarinda biyoetik.Üremeye yardimci teknikler ve biyoetik.Ara Sinav.Klonlama ve biyoetik.Kök hücre teknolojileri ve etik yönleri.Deney hayvanlarinin kullanimi, hayvanlarla yapilan arastirmalarin etik boyutu.Genetigi degistirilmis organizmalar ve etik boyutu.Yayin Etigi.Ülkemizde ve dünyada konu ile iliskili yasa ve yönetmelikler.

YDB-101

İNGİZLİCE I

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.

 

Konular: Lesson 1-2-3-4; Alfabe, Aitlik zamirleri, sinif içi terimler, sayilar. Tekil-çogul isimler .Lesson 5-6-7-8; Ülkeler ve milliyetler, ‘to be’ fiili, wh-sorulari, zaman ilgeçleri, haftanin günleri .Lesson 9-10-11-12 Günlük yasam, siklik zarflari Genis Zaman Baglaçlar (but, and, because ) Hikaye okuma .Lesson 13-14-15-16 Genis zaman (aktiviteler) Genis zaman wh-sorulari Zevkler (like+ing), dinleme Restoran diyaloglari .Lesson 17-18-19-20 Aile üyelerini tanima Sahiplik (have/has got), some, any Okuma-yazma: Aileyi tanitma Hikaye okuma “That’s life” 3.bölüm .Lesson 21-22-23-24 Sehirdeki yerler, a/an, the kullanimi There is / there are Yasadigin yeri tanimlama Yön tarif etme .Lesson 25-26-27-28 Evin bölümleri, yer ilgeçleri Simdiki zaman Okuma-yazma: Oda tanimlama Hikaye okuma ‘That’s life’ 4.bölüm .Ara sinav .Lesson 29-30-31-32 Aylar ve günler Kabiliyet (can / can’t ) Dinleme-konusma: Randevulasma, zaman ilgeçleri 2 Ricalar .Lesson 33-34-35-36 Meslekler ve ilgili fiiller Genis zaman / Simdiki zaman Okuma-yazma: Meslek tanimlama Hikaye okuma: That’s life bölüm 5 ve Lesson 37-38-39-40 Gidilecek yerler To be fiili geçmis zaman Dinleme-konusma: Geçmis bir seyin nasil oldugunu ifade etme Plan yapma ( Shall we…, Let’s) .Lesson 41-42-43-44 Ders konulari Geçmis Zaman Okuma-yazma: Okul günleri Hikaye: That’s Life Bölüm 6 .Lesson 45-46-47-48 Vücudun bölümleri Geçmis Zaman Dinleme-konusma: Kazalar Eczane diyaloglari .Lesson 49-50-51-52 Seyahat, go +ilgeç Gelecek zaman (going to) Okuma-yazma: Gelecek ile ilgili planlari tanimlama .Final Sinavi .

BİYO-103

SİSTEMATİĞİN ESASLARI

Zorunlu

2+0

2

4

İçerik: Taksonomi, sistematigin tanimi, Sistematigin bugünkü durumu, Taksonomik kategoriler, Taksonomik karakterler, varyasyonlar,taksonomide kullanilan metotlar, taksonomik çalismalar, taksonomide etik.

Konular: Taksonomi ve sistematik.Taksonominin tarihi.Hayvan sistematiginin bugünkü durumu.Bitki sistematiginin bugünkü durumu.Taksonomik kategoriler.Taksonomik kategoriler.Taksonomik karakterler.Ara sinav.Varyasyonlar.Taksonomide kullanilan metod ve teknikler.Taksonomik çalisma.Taksonomik yayinlar.Isimlendirme kaideleri.Taksonomide etik.

MAT-100

TEMEL MATEMATİK

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: 

 

1. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

GOS-110

BRİÇ

Seçmeli

1+1

2

1

İçerik: Bricin temel ilkeleri, Açışlar, Cevaplar ve rebidler,Kuvvetli 2 trefl ve 2 sanzatu açılışları, zayıf 2 pik, 2 kör ve 2 karo açılışları,Üste konuşmalar, Konvansiyonlar,Şilem konuşmaları, Dekleran oyunu, Öğrenciler arasında briç oyunu.

Konular: Bricin temel ilkeleri.Açışlar.Cevaplar ve rebidler.Kuvvetli 2 trefl ve 2 sanzatu açılışları.Zayıf 2 pik, 2 kör ve 2 karo açılışları.Üste konuşmalar.Konvansiyonlar.Ara Sınav.Şilem konuşmaları.Dekleran oyunu.Savunma oyunu I.Savunma oyunu II.Öğrenciler arasında briç oyunu.Öğrenciler arasında briç oyunu.

GOS-118

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR

Seçmeli

1+1

2

1

İçerik: Bedeneğitimivesporunkavramlarını,fiziksel,fizyolojikvepsiko-sosyalçalışmaalanlarınınsporbilimiileilişkileri,Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki, Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar, Fiziksel uygunluğun önemi, Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi, Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını tanıyabilme. Uygulamalar

Konular: Genel Giriş.Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar.Dünyada ve Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi..Fiziksel,fizyolojik, psiko-sosyal çalışma alanlarının spor bilimi ile ilişkileri.Sağlıkla ilgili temel kavramlar ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi.Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar.Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki,.Ara Sınav.Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi.Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotları.Kardiovasküler sağlık için egzersiz uygulamaları.Kas ve İskelet sisteminin gelişimi için fitness uygulamaları.Sportif amaçlı Rekreatif faaliyetler.Yürüyüşler (doğa yürüyüşü).

GOS-122

SANAT TARİHİ

Seçmeli

1+1

2

1

İçerik: Sanat ve Sanat Tarihi Nedir? Prehistorik Sanat. Kalkolitik ve Tunç Çağı Sanatı. Demir Çağı Sanatı. Mezopotamya Sanatı ve Mısır Sanatı. Doğu Sanatı. Yunan Sanatı. Roma ve Bizans Sanatı. Selçuklu Sanatı. Osmanlı Sanatı. Avrupa Sanatı. Rönesans Dönemi Sanat. Rönesans Sonrası Avrupa Sanatı. Modern Sanat Akımları.

GOS-112

TEMEL SPOR UYGULAMALARI

Seçmeli

1+1

2

1

İçerik: Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. Antreman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

Konular: Genel Giriş.Sporla ilgili temel kavramlar.Dünya’da ve Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi..Sporun toplumdaki yeri ve önemi.Spor türleri.Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma,.Sporcu sağlığı ve spor sakatlıklarından korunma,.Ara Sınav.Sağlıklı Yaşam ve Sporun insan organizmasındaki etkileri.Sporda beslenme.Kardiovasküler sağlık için egzersiz uygulamaları.Spor sakatlıklarında ilk yardım ve rehabilitasyonun temel ilkeleri.Kas ve İskelet sisteminin gelişimi için antrenman uygulamaları.Yaşam boyu spor uygulamaları.

 

2. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

TDP-102

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II

Zorunlu

0+2

1

2

İçerik: Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için hazırlanan projelerde saha çalışması yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

Konular: Proje takımlarına son eğitim verilip proje uygulanmasına geçilir. Projeler öğrencilerin ders saati dışında, boş zamanlarında, hafta sonlarında veya akşamları da yürütülebilir. .Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Final Sınavı.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.Proje Saha Etkinliği.

TURK-102

TÜRK DİLİ II

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Türkçe’de sözcük vurgusu. Türkçe’de grup ve cümle vurgusu. Sözcükte kök, ek kavramlar, çekim ekleri, gövde kavramı, yapım ekleri. Cümle öğeleri. Cümle çeşitleri. Doğru cümle. Anlatım biçim ve teknikleri. Anlatım bozuklukları: anlama dayalı anlatım bozuklukları, yapıya dayalı anlatım bozuklukları. Eleştiri ve Öz eleştiri. Söyleşi, Deneme ve diğer yazı türleri. Yazma çalışması.

Konular: Türkçede Vurgu (Sözcük Vurgusu).Türkçede Vurgu (Grup ve Cümle Vurgusu).Sözcükte Yapı (Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri).Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri).Cümle Bilgisi (Ögeler).Cümle Bilgisi (Cümle Çeşitleri,Doğru Cümle).Anlatım Biçim ve Teknikleri.Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları).Anlatım Bozuklukları ( Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları).Eleştri, Özeleştri.Sohbet (Söyleşi).Deneme ve Diğer Yazı Türleri.Yazılı Anlatım Çalışmaları.Yazılı Anlatım Çalışmaları.

BİYO-104

BİYOİSTATİSTİK

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar ve veri analizlerinin yapilmasi

Konular: Istatistik ve biyoistatistik kavramlarinin ögretilmesi. Temel tanim ve kavramlarin incelenmesi. Veri gösterimi yöntemlerinin incelenmesi. Konum ölçülerinin incelenmesi. Duyarsiz ortalamalar: Mod, Medyan ve Kantillerin incelenmesi. Degiskenlik ölçülerinin incelenmesi. Normal dagilimin incelenmesi. Ara Sinav. Binom dagiliminin incelenmesi. Örnekleme dagilimlarinin incelenmesi. Hipotez testlerinin incelenmesi. 7.-11. hafta konularinin tekrari. Oran karsilastirmasinin ögretilmesi. Küçük örneklemler ile hipotez testlerinin incelenmesi.

BİYO-102

GENEL BİYOLOJİ II

Zorunlu

6+0

6

8

İçerik: Ekolojik, ekosistem ve komünite tanimlanmasi, Dünyadaki ekosistemler, ekolojik faktörler, besin agi, dogal seçilim, popülasyon ekolojisi, ekolojik döngüler, Madde çevrimi ve enerji akisi, biyocografik alanlar, küresel iklim degisikligi, Hayvanlar alemi, Homeostasis ve Hayvan Vücudunun Organizasyonu, Hayvanlarda dolasim, solunum, beslenme ve sindirim, Hayvanlarda bagisiklik sistemi, Hayvanlarda endokrin sistem, Hayvanlarda bosaltim sistemi, Sinir Sistemi ve Duyular, Hayvanlarda Üreme ve Gelisme, Entomoloji, Davranis, Bitkiler alemi, Bitki Yapisi ve Fonksiyonlari, Kök, Gövde, Yaprak. Bitkilerde Yasam Döngüleri, Bitkilerin Çevreye Yanitlar bitki Hormonlari, Moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji

Konular: Ekolojik, ekosistem ve komünite tanimlanmasi, Dünyadaki ekosistemler.ekolojik faktörler, besin agi, dogal seçilim, popülasyon ekolojisi, ekolojik döngüler.Madde çevrimi ve enerji akisi, biyocografik alanlar, küresel iklim degisikligi.Hayvanlar alemi, Homeostasis ve Hayvan Vücudunun Organizasyonu.Hayvanlarda dolasim, solunum, beslenme ve sindirim,.Hayvanlarda bagisiklik sistemi, Hayvanlarda endokrin sistem, Hayvanlarda bosaltim sistemi, Sinir Sistemi ve Duyular,.Hayvanlarda Üreme ve Gelisme, Entomoloji, Davranis.Ara Sinav.Bitkiler alemi, Bitki Yapisi ve Fonksiyonlari,.Kök, Gövde, Yaprak. Bitkilerde Yasam Döngüleri,.Bitkilerin Çevreye Yanitlar bitki Hormonlari,.Moleküler biyoloji,.Mikrobiyoloji.Biyoteknolojik gelismeler.

BİYO-152

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II

Zorunlu

4+0

2

4

İçerik: Hayvansal dokular; Epitel doku, bag ve destek doku, sinir doku, kan doku, kan gruplari tayini, omurgasiz ve omurgali hayvan örnekleri, bitkisel dokular, tohumlu bitki örnekleri, çaprazlama problemleri.

Konular: Hayvansal dokular hakkinda kisa bir giris, epitel doku örnekleri..Bag ve destek doku örnekleri, sinir doku örnekleri..Kan dokuya ait hücre sekilleri..Kan grubu tayini..Hayvanlarda sistemler ve sindirim sistemi üzerine uygulamalar..Dolasim ve bosaltim sistemi deneyleri..Solunum sistemine ait uygulamalar..Ara Sinav.Bitkisel dokular hakkinda kisa bilgi ve bölünür doku örneklerinin incelenmesi..Bölünmez doku örnekleri ,iletim dokusu ile ilgili deneyler..Tohumlu bitki örnekleri..Genel olarak kromozomlarin yapisi..Kalitim.Çaprazlama ile ilgili problem çözümleri..

YDBİ-102

İNGİLİZCE II

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizceyi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesidir.

 

Konular: Aitlik belirten have got/ has got kalıbının cümle yapıları .Kaç tane? Ne kadar? Soru edatlarının kullanımı .Sayılabilen ve sayılamayan miktar terimlerinin kullanımı .Yer edatlarının kullanımı .Öneride bulunma, öneriyi kabul etme veya reddetme, yardım isteme .Tercih belirtme, sayılabilen ve sayılamayan varlıkların miktarını söyleme .Ne sıklıkla, sıklık zarflarının kullanımı .ARA SINAV.Geçmiş zaman uygulaması nerede kullanıldığı .Niçin? Neden? Soru edatının anlamı, nasıl cevap verildiği ile ilgili cümle yapıları .Sıfatların mukayese edilmesi cümle uygulamaları .Zarfların mukayese edilmesi cümle uygulamaları .Yakın gelecek zaman, planlanmış gelecek ve güçlü tahminlerle ilgili cümle yapıları .Fiillerden sıfat türetilmesi ve kullanımları .

BİYO-110

ORGANİK KİMYA

Zorunlu

2+0

2

4

İçerik: Alkanlar, alkenler, alkinler ve diger oranik bilesiklerin adlandirilmasi, aldehitler, ketonlar, amidler, fenoller, aromatik asitler ve aromatik aminler

Konular: Yapi,Reaktivite ve mekanizma.Kimyasal Baglar.Elektrofilik ve nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarinin mekanizmalari.Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Organik bilesiklerin isimlendirilmesi.Alkoller.Alkil Halojenürler, Eterler.Geometrik ve Stereo Kimyasal Izomeri. Ara Sinav.Aldehitler, Ketonlar.Eterler ve epoksitler.Amidler.Aromatiklik kavrami.Fenoller, Aromatik Aldehit ve ketonler.Aromatik asitler, aromatik aminlar.

BİYO-106

TOPRAK BİLİMİ

Zorunlu

2+0

2

4

İçerik: Toprak tanimi, toprak elementleri ve mineralleri, toprak olusturan kayalar, toprak olusumu, toprak morfolojisi ve horizonlari, topragin fiziksel özellikleri, Topragin organik maddesi,topragin kimyasal özellikleri, toprak organizmalari, toprak erozyonu ve korunumu,toprak siniflari, toprak kullanimi, toprak çevre iliskileri konularini içermektedir.

Konular: Toprak tanimi.Toprak elementleri ve mineralleri.Toprak olusturan kayalar.Toprak olusumu.Toprak morfolojisi ve horizonlari, .Topragin Fiziksel Özellikleri.Topragin Organik Maddesi. Ara Sinav. Topragin kimyasal özellikleri. Toprak organizmalari . Toprak erozyonu ve korunumu,. Toprak siniflari.Toprak kullanimi. Toprak çevre iliskileri .

 

3. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-257

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Cam malzemelerin kullanimlari, kimyasal maddelerin hazirlanmasi, çözeltiler, biyomoleküllerin kalitatif belirlenmesi

Konular: Biyokimya Laboratuvarina giris.Laboratuvar malzemelerinin tanitimi.Çözeltilerin konsantrasyon hesaplamalari.Molisch testi.Fehling testi.Moor testi.Pikrik asit testi. Ara Sinav.Biüret testi.Ksantoprotein reaksiyonu.Triptofanin glioksilik asit reaksiyonu.Ester olusumu.Sabunlasma deneyi.Yag asit degerlerinin tayini.

AİİT-201

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Türkiye Cumhuriyeti nin kurulusuna paralel olarak Türk toplumunu çagdas ulus-devletler seviyesinde degerlendirip, ulus-devleti tanimlayan degerler sistemi içinde sui generis özellikler tasiyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmisinin klasik ve klasik sonrasi, geç 18. yüzyil ve 19. yüzyil, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alinmasi), modern Türk ulusdevletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapilanmasi çerçevesinde ele alinip bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin degismesinin asamalari, Bu çesitli seviyelerde ve çesitli boyutlariyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel degisme olgusunun (transformation) iç ve dis siyasî olaylarinin analizi, tüm aktörlerinin düsünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulusu süreçleri) günümüz çagdas Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karsilastirma alani

Konular: Kavramlar ve Osmanli-Türk Modernlesmesi .Modern Avrupa’nin Dogusunun hazirlayan olay-olgular, Sanayi Devrimi, Fransiz Devrimi, Fransiz Devrimi’nin Avrupa disi dünyaya etkileri ve sonuçlari, .Avrupa ve Sark Meselesi, Erken ve Geç Kolonyalizm hareketleri, Avrupa ve Osmanli Devleti Iliskilerinin Özellikleri, Emperyalizm Çaginda Osmanli devleti ve Avrupa. .Avrupa’da Mesrutiyet ve Anayasa Düsüncesi, Osmanli Devleti’nde Aydin Muhalefeti olarak Yeni Osmanlilar, Tanzimat ve Mesrutiyet Devrinin özellikleri, I. Mesrutiyet (1876), Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti’nin Kurulusu .II. Mesrutiyet Devri- 1908 Devrimi , Türk Siyasî Düsünce Akimlari ve Hareketleri, Balkan Savaslari ve Trablusgarb Savasi .I. Dünya Savasi ve Osmanli Devleti, Savasin Sebepleri ve Sonuçlari, Osmanli Devleti’nin tasfiyesi sürecinde bu savasin degerlendirilmesi: Sark Meselesi Baglaminda Osmanli Devleti’nin Parçalanmasi ve Paylasimi. .Mondros Mütarekesi sartlari ve Millî Mücadele’nin Baslamasi, HazirlikÖrgütlenme Evresi .Millî Mücadele’de Örgütlenmenin Siyasî Boyutu olarak Erzurum ve Sivas Kongreleri .Ara Sinav .Sivas Kongresi ve son Osmanli Mebusan Meclisi’nin toplanmasi, Misak-i Millî’nin Kabul ve ilâni .Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açilmasi, TBMM Hükümeti’nin kurulusu ve Millî Mücadele’nin siyasî merkezliginin tescili, Millî Mücadele’nin askeri evresi. .Lozan Konferansi, Baris Andlasmalari çerçevesinde I. Dünya Savasi sonrasi Yeni Dünya Düzeni degerlendirmesi, .Lozan Andlasmasi, Ankara TBMM Hükümeti ve Sark Meselesi Baglaminda Mondros Mütarekesi- Sevr Baris Andlasmasi ve Lozan Andlasmasi’nin Karsilastirilmasi .FINAL .

BİYO-211

BİLİM TARİHİ

Zorunlu

3+0

3

3

İçerik: Bilim ve tanimi, kültür ve medeniyet, bilim kültür ve medeniyet gelisimi Eski uygarliklarda bilim, ortaçag Avrupa’sinda bilim

Konular: Bilim nedir? Bilim felsefesi nedir?. Eski Uygarliklarda Bilim (Mezopotamya). Eski Uygarliklarda Bilim (Misir). Antik Yunan ve Helenistik Dönemde Bilim. Ortaçag Avrupasi’nda Bilim. Islam Dünyasinda Bilim. Bilimin Dogudan ve Batidan Dogusu. Ara Sinav. Pozitif Bilimler ve Bilim. Biyoloji Bilimi. Evrim Tarihi. Genetik ve Tip Tarihi. Insanlik Tarihi ve Bilim. Günümüzde Bilim.

BİYO-207

BİYOKİMYA I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Bu ders kapsaminda canliligin özellikleri, hücrenin moleküler bilesenleri, biyomoleküller, Karbonhidratlar, yapisi, görevleri ve metabolizmasi, Nükleik asitlerin yapisi ve isleyisi, viataminler ve önemi islenir.

Konular: Biyokimyaya giris. Izomerizm. Karbonhidratlarin kimyasi,yapisi, görevleri. Glikolizis, glikonoegenezis. Pentoz-Fosfat Yolu, sitrik asit döngüsü. Mekik sistemleri, elektron transfer sistemi. Vitaminler.Ara Sinav. Nükleik asitler; DNA ‘nin yapisi. Prokaryotik DNA ‘nin replikasyonu. DNA ‘nin transkripsiyonu = RNA sentezi, çesitleri görevleri ve yapilari. mRNA ‘nin translasyonu = Protein sentezi. Mutasyon ve DNA tamiri. Rekombinant DNA teknolojisi.

BİYO-209

EKOLOJİ I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Ekoloji bilim dalinin tanimi ve tarihsel gelisimi. Ekoloji biliminin diger bilim dallari ile iliskisi. Ekonomik, politik problemlerde çevresel problemlerin rolü. Yeryuvari, atmosfer ve hidrosferin olusumu. Dogal seçilim ve türlerin olusumu. Canlilarda uyum ve degisimler. Tür kavrami ve türlesme. Ekolojide madde ve ve enerji kavrami. Habitat, biyotop ve ekolojik nis kavramlari. Ekosistem kavrami ve ekosistemde madde döngüsü. Biyocografik alanlar ve biyomlar. Ekosistemin abiyotik bilesenleri. Sicakligin organizmalari etkileme sekilleri. Isigin canlilar üzerindeki etkileri. Fotoperiyodun canlilar üzerine etkileri. Ekolojik faktörler. Liebig’in minimum yasasi. Tolerans yasasi. Organismalarin ekolojik faktörlere olan toleranslarina göre siniflandirilmasi. Yagisin ekolojik önemi. Yasam için suyun önemi. Suyun fiziksel özellikleri ve etkileri. Edafik faktörler. Biyotik faktörler. Besin, beslenme ve organizmalara etkileri. Biyolojik iliskiler.

Konular: Ekoloji bilim dalinin tanimi ve tarihsel gelisimi.Ekoloji biliminin diger bilim dallari ile iliskisi. Ekonomik, politik problemlerde çevresel problemlerin rolü..Yeryuvari, atmosfer ve hidrosferin olusumu.Tür kavrami ve türlesme. Ekolojide madde ve ve enerji kavrami. Habitat, biyotop ve ekolojik nis kavramlari.Ekosistem kavrami ve ekosistemde madde döngüsü. Biyocografik alanlar ve biyomlar. Ekosistemin abiyotik bilesenleri.Sicakligin organizmalari etkileme sekilleri..Isigin canlilar üzerindeki etkileri. Fotoperiyodun canlilar üzerine etkileri. Ekolojik faktörler.Ara Sinav.Liebig’in minimum yasasi. Tolerans yasasi.Organismalarinekolojik faktörlere olan toleranslarina göre siniflandirilmasi.Yagisin ekolojik önemi. Yasam için suyun önemi..Suyun fiziksel özellikleri ve etkileri. Edafik faktörler..Biyotik faktörler. Besin, beslenme ve organizmalara etkileri..Biyolojik iliskiler..

BİYO-205

OMURGASIZ HAYVANLAR

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Sistematige giris, omurgasiz hayvanlarin tanitimi ve siniflandirilmasi omurgasiz hayvan gruplarinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.

Konular: Sistematige giris.Omurgasiz hayvanlarin genel özellikleri.Protozoa alt aleminin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Protozoa alt aleminin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Porifera subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Cnidaria subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Platyhelmintes subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Nematoda subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Ara sinav.Annelida subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Mollusca subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Arthropoda subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Arthropoda subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Echinodermata subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.

BİYO-255

OMURGASIZ HAYVANLAR LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Sistematige giris, omurgasiz hayvanlarin tanitimi ve siniflandirilmasi omurgasiz hayvan gruplarinin sistematik ve morfolojik özellikleri.

Konular: Sistematige giris.Omurgasiz hayvanlarin genel özellikleri.Protozoa alt aleminin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Protozoa alt aleminin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Porifera subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Cnidaria subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Platyhelmintes subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Nematoda subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Ara sinav.Annelida subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Mollusca subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Arthropoda subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Arthropoda subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Echinodermata subesinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.

BİYO-201

SİTOLOJİ

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Hücre Biyolojisinin Tarihçesi, hücrenin genel yapisi, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, hücrenin biyokimyasal yapisi, biyolojik yapilari, inceleme araçlari, biyolojik sistemlerde temel yapi birimleri, hücre zari, hücre zarindaki farklilasmalar, hücre içi zar sistemi ve sitoplazma, golgi kompleksi, mitokondriler, peroksizom, glioksizom, hidrojenozom ve glikozomlar, plastitler ve kloroplast, ribozomlar, lizozomlar, sentriyoller, çekirdek ve çekirdekçik, kromozomlar ve hücre bölünmesi

Konular: Sitolojinin tarihçesi.Hücrenin genel yapisi.Hücrenin kimyasal yapisi.Prokaryotik ve ökaryotik hücreler.Hücre zari.Hücre zarindaki farklilasmalar.Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma.Ara Sinav.Golgi kompleksi ve mitokondri.Plastitler ve kloroplast.Lizozomlar, sentriyoller.Ribozomlar.Çekirdek ve çekirdekçik.Kromozomlar ve hücre bölünmesi.

BİYO-251

SİTOLOJİ LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Hücre preparatlarinin hazirlanmasi, ince kesitler, hücrelerin boyanmasi, fiksasyonu, saklanmasi.

Konular: Sitolojik inceleme metotlari.Prokaryotik ve Ökaryotik Hücre özellikleri.Bitki ve Hayvan Hücresi özellikleri.Ökaryotik hücre büyüklügü ve çesitliligi.Üreme hücreleri: yumurta ve sperm.Hücre zarinin varligi, plazmoliz ve deplazmoliz .Hücre zarinin üst yüzeyindeki morfolojik degisiklikler. Ara Sinav.Hücrede sitoplazma hareketinin gözlenmesi .Nükleus yapisi, sekil ve büyüklügü.Mitokondri.Kloroplast ve plastidler.Endoplazmik retikulum Golgi ve Lizozom.Ribozomlar.

BİYO-203

TOHUMSUZ BİTKİLER

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Algler (Cyanophyta, Euglenaphyta, Pyrrophyta, Chrysophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta), mantarlar ve likenlerin genel özellikleri, üremeleri ve siniflandirilmalari

Konular: Tohumsuz Bitkilere Giris. Alglerin Genel Özellikleri. Alglerin Ekolojisi. Alglerin Fizyolojisi. Alglerin Ekonomik Önemi. Alglerin Sistematigi. Mantarlar (Fungi). Ara Sinav. Mantarlarin Sistematigi. Likenler (Lichenes).Bryophyta ( Kara Yosunlari). Hepatophyta ( Ciger Otu). Lycophyta (Kibrit Otu). Pteridophyta (Egrelti Otu).

BİYO-253

TOHUMSUZ BİTKİLER LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Algler (Cyanophyta, Euglenaphyta, Pyrrophyta, Chrysophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta), mantarlar ve liken örneklerinin incelenmesi ve siniflandirilmasi.

Konular: Cyanophyta. Euglenaphyta. Pyrrophyta. Chrysophyta. Chlorophyta. Phaeophyta . Rhodophyta. Ara Sinav. Mantarlar. Likenler (Lichenes).Bryophyta ( Kara Yosunlari). Hepatophyta ( Ciger Otu). Lycophyta (Kibrit Otu). Pteridophyta (Egrelti Otu).

 

4. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-202

EMBRİYOLOJİ

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Embriyolojiye Giris ; Canlilarin üremesi ve üreme çesitleri; Erkek ve disi üreme organlarinin yapisi ve gelisme evreleri; Esey hücrelerinin olusumu ( Gametogenez: Spermatogenez ve Oogenez); Esey hücreleri (sperm ve yumurta) ve tipleri, Döllenme ve döllenme çesitleri; Gebelik, gebelik çesitleri ve süreleri; Yavrularin dünyaya gelis sekilleri; Canlilarda (Amphioxus, amfibiler, kemikli baliklar, kuslar, memeliler) embriyo safhalari (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhalari); Insanin zigottan doguma kadar olan gelisme safhalari.

Konular: Embriyolojiye Giris. Canlilarin üremesi ve üreme çesitleri.Erkek ve disi üreme organlarinin yapisi ve gelisme evreleri.Esey hücrelerinin olusumu (Gametogenez: Spermatogenez ve Oogenez).. Esey hücreleri (sperm ve yumurta) ve tipleri, Döllenme ve döllenme çesitleri.. Gebelik, gebelik çesitleri ve süreleri. Yavrularin dünyaya gelis sekilleri. Ara Sinav.Canlilarda (Amphioxus, amfibiler, kemikli baliklar, kuslar, memeliler) embriyo safhalari (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhalari)..Canlilarda (Amphioxus, amfibiler, kemikli baliklar, kuslar, memeliler) embriyo safhalari (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhalari).. Canlilarda (Amphioxus, amfibiler, kemikli baliklar, kuslar, memeliler) embriyo safhalari (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhalari).. Canlilarda (Amphioxus, amfibiler, kemikli baliklar, kuslar, memeliler) embriyo safhalari (blastulasyon, gastrulasyon, nörulasyon safhalari)..Insanin zigottan doguma kadar olan gelisme safhalari. . Insanin zigottan doguma kadar olan gelisme safhalari..

BİYO-208

TOHUMLU BİTKİLER

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Tohumlu bitkilerin genel özellikleri, açik tohumlu bitkilerin genel özellikler, açik tohumlu bitkilerin, siniflandirilmasi, kapali tohumlu bitkiler, çift çenekli bitkiler, genel özellikleri ve siniflandirilmasi, tek çenekli bitkiler, genel özellikleri ve siniflandirilmasi

Konular: Tohumlu Bitkilerin Genel Özellikleri.Açik Tohumlu Bitkiler-Genel Özellikleri.Açik Tohumlu Bitkilerin Siniflandirilmasi.Kapali Tohumlu Bitkiler.Kapali Tohumlu Bitkilerin Siniflandirilmasi.Çift Çenekli Bitkiler-Genel Özellikleri.Çift Çenekli Bitki Gruplari.Ara Sinav.Çift Çenekli Bitki Gruplari.Çift Çenekli Bitki Gruplari.Çift Çenekli Bitki Gruplari.Tek Çenekli Bitkiler-Genel Özellikler.Tek Çenekli Bitki Gruplari. Tek Çenekli Bitki Gruplari.

BİYO-258

TOHUMLU BİTKİLER LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi organlarin terminolojisi ve tiplerinin tanimlanmasi, temel herbaryum teknikleri ve arazi uygulamalari, bitki familyalarinin tanimlanmasi, teshisi ve genel özellikleri

Konular: Laboratuvar kurallari ve isleyisi.Kök ve gövde tiplerinin terminolojisi.Yaprak, çiçek ve meyve tiplerinin terminolojisi.Herbaryum tekniklerinin kullanimi.Teshis anahtarlarinin kullanimi.Açik tohumlu bitkilere ait türlerin teshisi.Açik tohumlu bitkilere ait türlerin teshisi.Ara Sinav.Kapali tohumlu bitkilere ait türlerin teshisi.Kapali tohumlu bitkilere ait türlerin teshisi.Kapali tohumlu bitkilere ait türlerin teshisi.Kapali tohumlu bitkilere ait türlerin teshisi.Arazi uygulamalari.Arazi uygulamalari.

AİİT-202

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Türkiye’de anayasal gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyaseti, İkinci Dünya Savaşı, Türk Devrimi, demokratik hukuk devleti, Türk hukuk ve eğitim sistemleri, Türk ekonomisi, Türk toplum yaşamındaki düzenlemeler, Atatürk İlkeleri konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

Konular: Türkiye’de Anayasal Gelişmeler .Türkiye Cumhuriyeti’nin İç siyaseti (1923-1995) .İkinci Dünya Savaşı ve neticesi .Devrimlerin temel özellikleri ve Türk Devrimi .Türk Devrimini etkileyen akımlar .Demokratik Hukuk Devleti .Türk Hukuk ve Eğitim Sistemlerinin kurulması .ARA SINAV.Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılandırılması .Türk Toplum yaşamındaki düzenlemeler (Soyadı Kanunu …vs) .Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği .Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik (Ulusçuluk) .Halkçılık ve Devletçilik, LaiklikDevrimcilik ve Atatürkçülüğe karşı eleştirile .Halkçılık ve Devletçilik, LaiklikDevrimcilik ve Atatürkçülüğe karşı eleştirile .

BİYO-212

BİYOKİMYA II

Zorunlu

2+0

2

4

İçerik: Bu ders kapsaminda proteinler ve önemi, yapisi, lipidler, çesitleri yapisi, önemi ele alinir.

Konular: Proteinlere giris. Proteinlerin görevleri ve yapitaslari. Peptitler ve polipeptitler. Protein analiz yöntemleri. Proteinlerin konformasyonlari. Protein konformasyon analiz yöntemleri. Proteinlerde yapi-görev iliskileri. Ara Sinav. Konjuge proteinler. Yapisi bilinen bazi proteinler. Lipidlerin kimyasina giris. Yag asitleri. Farkli sinif yaglar ve özellikleri. Yaglarin metabolizmasi.

BİYO-204

EKOLOJİ II

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Popülasyon kavrami. Popülasyonun yapisal özellikleri. Popülasyon büyüklügünün etkileyen faktörler ve tahmini. Popülasyon dinamigi. Popülasyonlarda büyüme, hayatta kalma egrileri ve yas piramidleri Ekosistemlerdeki tür çesitliligini sayisal olarak ifade etmekte kullanilan formüller. Yasam sekilleri ve türler arasi iliskiler. Komünite kavrami. Komünite tipleri. Komünitelerin özellikleri. Komünitelerdeki degisimler. Ekosistemlerin islevsel özellikleri. Biyojeokimyasal döngüler. Dünyanin büyük ekosistemleri ve dagilislari. Karasal ekosistemler, tatli su ekosistemleri, denizel ekosistemler e özel ekosistemler. Insanligin ekolojik sorunlari. Çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklasimlar.

Konular: Popülasyon kavrami. Popülasyonun yapisal özellikleri..Popülasyon büyüklügünün etkileyen faktörler ve tahmini..Popülasyon dinamigi..Popülasyonlarda büyüme, hayatta kalma egrileri ve yas piramidleri.Ekosistemlerdeki tür çesitliligini sayisal olarak ifade etmekte kullanilan formüller.Yasam sekilleri ve türler arasi iliskiler..Komünite kavrami. Komünite tipleri. Komünitelerin özellikleri. Komünitelerdeki degisimler..Ara Sinav.Ekosistemlerin islevsel özellikleri. süksesyon.Biyojeokimyasal döngüler..Dünyanin büyük ekosistemleri ve dagilislari..Karasal ekosistemler, tatli su ekosistemleri, denizel ekosistemler e özel ekosistemler..Insanligin ekolojik sorunlari..Çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklasimlar..

BİYO-210

HİSTOLOJİ

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Hayvansal dokularin tanimi, dokularin olusumu,dokularin siniflandirilmasi, epitel doku, bag ve destek doku, kan doku, sinir doku, sistemler.

Konular: Biyolojik obejenin incelenmeye hazirlanmasi.Doku olusumu.Dokularin siniflandirilmasi.Epitel doku.Bag doku.Bag doku 2.Destek dokular.Ara sinav.Kan doku.Sinir doku.Sistemler ve sindirim sistemi.Solunum ve bosaltim sistemi.Dolasim,lenf ve üreme sistemi.Endokrin sistem.

BİYO-252

HİSTOLOJİ LABORATUARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Dokularin olusumu, dokularin siniflandirilmasi, epitel doku, bag ve destek doku, kan doku, sinir doku ve elemanlarinin hazir preparat ile gösterilmesi.

Konular: Hayvansal dokularin incelenmeye hazirlanmasi..Dokulardan hazir preparat yapma teknikleri..Dokularin siniflandirilmasi.Epitel doku preparatlari ve incelenmesi..Bag doku preparatlari ve incelenmesi..Bag doku elemanlarinin tanimlanmasi.Destek dokularin mikroskobik ve makroskobik incelenmesi..Ara sinav.Kan doku preparatlari ve incelenmesi..Sinir doku preparatlari ve incelenmesi..Sistemler ve sindirim sistemi elemanlarinin tanimlanmasi..Solunum ve bosaltim sistemi elemanlarinin tanimlanmasi..Dolasim,lenf ve üreme sistemi elemanlarinin tanimlanmasi..Endokrin sistem elemanlarinin tanimlanmasi..

BİYO-206

OMURGALI HAYVANLAR

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Sistematige giris, omurgali hayvanlarin tanitimi ve siniflandirilmasi omurgali hayvan gruplarinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.

Konular: Sistematige giris.Omurgali hayvanlarin genel özellikleri.Cyclostomata sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Chondrictyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Ara sinav.Amphibia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Reptilia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Aves sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Mammalia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Mammalia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.

BİYO-256

OMURGALI HAYVANLAR LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Sistematige giris, omurgali hayvanlarin tanitimi ve siniflandirilmasi omurgali hayvan gruplarinin sistematik ve morfolojik özellikleri.

Konular: Sistematige giris.Omurgali hayvanlarin genel özellikleri.Cyclostomata sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Chondrictyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Osteichtyes sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Ara sinav.Amphibia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Reptilia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Aves sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Mammalia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.Mammalia sinifinin sistematik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri.

 

5. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-303

BİTKİ FİZYOLOJİSİ I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Bitki fizyolojisine giris, su metabolizmasi, mineral madde metabolizmasi, azot metabolizmasi, enerji metabolizmasi, karbon metabolizmasi

Konular: Bitki fizyolojisine giris .Su metabolizmasi: Difüzyon, osmoz ve sisme olaylari.Bitki hücrelerinde su iliskileri.Bitkilerde su kaybi ve stoma hareketleri.Mineral madde metabolizmasi.Bitkilerde madde tasinmasi.Enerji metabolizmasi.Ara Sinav.Azot metabolizmasi.Karbon metabolizmasi: Fotosentez.Fotosentezin mekanizmalari.Solunum.Kemosentez. Islenen konularin genel degerlendirilmesi.

BİYO-353

BİTKİ FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Laboratuar kurallari ve bitki fizyolojisi laboraturainda kullanilan alet ve malzemeler, kuru madde tayini, difüzyon, osmoz, sisme, kalitatif ve kantitatif pigment analizi, su kültürü deneyleri, çimlenme deneyleri, kalitatif enzim aktivitesi, madde tasinmasi, terleme, solunum ve hareket deneyleri.

Konular: Laboratuvar kurallari ve bitki fizyolojisinde kullanilan alet ve malzemelerin tanitimi.Kuru madde tayini.Kalitatif organik madde tayini.Plazmoliz, Diffüzyon, osmoz deneyleri.Plazmoliz, Diffüzyon, osmoz deneyleri.Kalitatif ve kantitatif pigment tayini.Kalitatif enzim aktivitesi.Ara Sinav.Çimlenme deneyleri.Su ve kum kültürleri.Fotosentez deneyleri.Terleme deneyleri.Solunum deneyleri.Bitkilerde hareket.

BİYO-313

BİYOCOĞRAFYA

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Fizyolojik tepki ve adaptasyonlar, ekolojik sinirlama, floristik bitki cografyasi, canlilarin yayilisi ve göçü, dünyanin belli basli flora bölgeleri, akuatik habitatlar,karasal bitki birlikleri,turbaliklar, Kutup bölgeleri, arktik bölger ve vejetasyonlari

Konular: Fizyolojik tepki ve adaptasyonlar.Ekolojik sinirlama.Floristik bitki cografyasi.Canlilarin yayilisi ve göçü.Dünyanin belli basli flora bölgeleri.Dünyadaki floristik birimlerin siniflandirilmasi.Holarktik alem, Dogu Asya bilgesi, Kuzey amerika bölgeleri,Büyük sahra Arap bölgesi. Ara Sinav.Iran-Turan Bölgesi.Akuatik habitatlar.Karasal bitki birlikleri.Turbaliklar.Kutup bölgeleri.Arktik bölgeler.

BİYO-301

GENETİK I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Mitoz ve mayoz bölünmenin genetik önemi, Mendel Genetigi, kantitatif genetik, bakterilerde genetik rekombinasyon, linkaj, kros-over, esey kromozomlari ve cinsiyet belirlenmesi, çekirdek disi kalitim, genom organizasyonu, populasyon genetigi

Konular:  Genetige giris. Mitoz ve Mayoz bölünme. Mendel Genetigi-1. Mendel Genetigi-2. Mendel Genetigi- problem çözümü. Mendel Genetigi uzantilari. Kantitatif Genetik. Ara Sinav. Genetik Rekombinasyon. Linkaj-kros over. Esey kromozomlari ve cinsiyet belirlenmesi. Çekirdek disi kalitim. Genom organizasyonu. Popülasyon genetigi.

BİYO-309

HAYVAN ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Omurgalilarin Genel Özellikleri; Omurgalilarin Siniflandirilmasi; Deri ve Derinin Olusturdugu Yapilar; Iskelet Sistemi; Kas Sistemi; Sindirim sistemi; Kan Dolasim Sistemi; Solunum Sistemi; Bosaltim Sistemi; Üreme Sistemi; Sinir Sistemi; Duygu Organlari  

Konular: Omurgalilarin Genel Özellikleri ve Siniflandirilmasi. Deri ve Derinin Olusturdugu Yapilar. Iskelet Sistemi. Kas Sistemi. Sindirim Sistemi. Kan Dolasim Sistemi. Solunum Sistemi. Ara Sinav. Bosaltim Sistemi. Bosaltim Sistemi. Üreme Sistemi. Üreme Sistemi. Sinir Sistemi. Duygu Organlari.

BİYO-305

HAYVAN FİZYOLOJİ I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Hücre Fizyolojisi; Sinir Sistemi; Kas Fizyolojisi; Özel Duyular 

Konular: Hücre Fizyolojisi; Canli hücrede bulunan moleküllerin siniflandirilmasi; Kitle akisi, Difüzyon, Hücre Membrani Fizyolojisi, Tasiyicilar araciligi ile Transport; Tasiyici Hipotezi, Aktif Tasima .Ozmoz, Diyaliz, Filtrasyon, Hücreler Arasi Baglanti Yerleri, Hücreler Arasi Haberlesme ve Ulasim. Sinir Sistemi; Sinirsel Kontrol; Beynin evrimi; Sinir Fizyolojisi; Sinir Impulsunun meydana gelmesi; Gibbs Donnan dengesi Nöron uyarilmasi, Iyon Geçis Yollari, Sinaps; Nörotransmitter Reseptörleri .Nörotransmitter Degiskenligi; Sinir-Kas Baglantisi; Duyu Reseptörleri; Agri Duyulari.Medulla spinalis, Omuriligin Fonksiyonel Anatomisi; Spinal Refleksler; Beyin Kökü. Retikular Formasyon; Bazal Ganglionlar; Limbik Sistem; Ara Beyin; Hipotalamus ve Fonksiyonlari; Talamus ve Fonksiyonlari.Otonom Sinir Sistemi, Simpatik Sistem;Parasempatik Sistem; Otonom Sinirlerin Kontrol Merkezleri; Cerebellum’un Fonksiyonlari.Ara Sinav.Motor Sistemleri; Kazanilmis yahut Sartli Refleksler; Büyük Beyin; Merkezi sisnir Sisteminin Duyularla Ilgili Fonksiyonlari; Biyolojik Ritm.Kas Fizyolojisi- Omurgali Hayvanlarda Kas Sistemi, Kasilma Tipleri.Kasin Enerji Metabolizmasi, Kasin Duyu Reseptörleri, Düz kasin özellikleri.Özel Duyular; Görme Duyusu, Anatomisi; Akomadasyon Tipleri; Retina; Isik Reseptörleri; Renk Körlügü. Isitme Duyusu; Denge Organi. Koku Alma Duyusu; Tat Alma Duyusu.

BİYO-355

HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Laboratuvarda kullanilan araç ve gereçlerin tanitimi; Kör noktanin belirlenmesi ve insan dilinde tatlarin algilanmasi; Nabiz ve tansiyon ölümü; kan gruplarinin belirlenmesi; Kan frotisi yapimi, Haemotokrit tayini; Eritrosit ve lökosit sayimi; Kanama ve pihtilasma zamaninin belirlenmesi; Sedimentasyon tayini; CO2 ölüçme metodu; Canli ve ölü dokularda enzim faaliyetinin etkisinin belirlenmesi

Konular:  Laboratuvar araç ve gereçlerinin tanitimi. Kör noktanin belirlenmesi deneyi. Insan dilinde tatlarin algilanmasi. Nabiz ve tansiyon ölçümü. Kan gruplarinin belirlenmesi. Kan Frotisi yapimi.Hematokrit tayini. Ara Sinav. Eritrosit sayimi. Lökosit sayimi. Kanama ve pihtilasma zamaninin belirlenmesi. Sedimantasyon tayini. CO2 ölçme metodu. Canli ve ölü dokularda enzim faaliyetinin etkisinin belirlenmesi.

BİYO-307

MİKROBİYOLOJİ I

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Mikroorganizmalarin yapisi ve siniflandirilmasi, metabolizmalari, fizyolojileri, tanimlanmalari ve kontrolü ve mikroorganizma çevre ilsikisi.

Konular: Mikrobiyolojiye giris ve tarihçe.Mikrobiyolojinin Uygulama alanlari.Mikroorganizmalarin siniflandirilmasi, bakterinin ince yapisi.Mikroorganizmalarin metabolizmalari, enzimleri ve üreme özellikleri. Mikrobiyoloji laboratuvari ilkeleri, çalisma prensipleri.Laboratuvar güvenliginin saglanmasi, ekipmanlarin bakimi ve kullanimi.Mikroorganizmalarin üretilmesi.Ara Sinav.Bakteri ekim yöntemleri.Bakterilerdeki mutasyon mekanizmalari. Transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon. Antibiyotikler ve etki mekanizmalari.

BİYO-311

MOLEKÜLER BİYOLOJİ I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Tanim, tarihçe, makromoleküllerin yapisal özellikleri, analizleri

Konular:  Tarihçe, tanimlar. Moleküler Biyolojinin diger bilim dallari ile iliskileri.Makromoleküller, karsilastimali yapi. Çekirdek, karsilastirmali yapi, kromozomlar. Genomik, transkriptomik, metabolomik, genom.DNA izolasyonlari. RNA ve protein izolasyonlari. Ara Sinav. Görüntüleme yöntemleri. Elekroforez ve uygulama alanlari. RFLP ve uygulama alanlari.PZR teknikleri. Vektörler. Klonlama.

BİYO-361

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

2

2

İçerik: Makromoleküller ve analiz yöntemleri incelenecektir.

Konular:  Moleküler biyoloji laboratuvarinda kullanilan cihazlar, tanitimi. Cihazlarin kullanimi. Kandan DNA izolasyonlari.Bitkisel dokudan DNA izolasyonlari.Bakterilerden DNA izolasyonlari.Elektorforez. Görüntüleme. Ara Sinav. Protein izolasyolari. RFLP teknikleri. Sekanslama.Markirlar.Laboratuvar güvenligi.

 

6. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-304

BİTKİ FİZYOLOJİSİ II

Zorunlu

2+0

2

4

İçerik: Büyüme ve gelisme fizyolojisi, büyüme ve gelisme ile ilgili fizyolojik olaylar, bitkisel hormonlar, hareket fizyolojisi, stres fizyolojisi

Konular: Bitkilerde büyüme ve gelisme: hücre büyümesi ve farklilasmasi; organ gelisimi.Çiçek, tohum ve meyve gelisimi.Büyüme ile ilgili fizyolojik olaylar: Çimlenme, polarite, dormansi, rejenerasyon, apikal dominansi.Çiçeklenme, fotoperyodizm, vernalizasyon, senesens ve ölüm, absisyon.Bitkisel hormonlar: Oksin, Giberilin ve Sitokinin.Etilen, Absisik asit.Muhtemel büyüme düzenleyicileri.Ara Sinav.Hareket Fizyolojisi: Tropizmalar.Nastiler.Stres Fizyolojisine giris .Kuraklik, sicaklik ve isin.Tuzluluk, besin stresi, biyotik stres. Strese tolerans ve biyoteknoloji.

BİYO-314

BİYOTEKNOLOJİ

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Günümüzün öenmli ve güncel konulari olan biyoteknoloji genis kapsamli olarak incelenecektir.

Konular:  Biyoteknolojinin tanimi. Diger bilim dallari ile olan iliskileri. Biyoteknolojinin tarihi gelisimi ve bölümleri, tanimlar.Tibbi Biyoteknoloji.Tarimsal Biyoteknoloji, bitkiler.Tarimsal biyoteknoloji, hayvanlar. Gida Biyoteknolojisi. Ara Sinav. Çevre Biyoteknolojisi. Endüstriyel Biyoteknoloji. Biyoyakitlar.Biyodünüsüm. Dünyada ve ülkemizde biyoteknoloji.Biyogüvenlik.

BİYO-302

GENETİK II

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Nükleik asitler, DNA paketleme, DNA replikasyonu, Mutasyonlar, DNA tamir mekanizmalari, genetik sifre, transkripsiyon, translasyon, prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi

Konular: DNA’ nin genel özellikleri.RNA’ nin genel özellikleri.DNA paketleme.DNA replikasyonu.Mutasyon çesitleri.DNA tamir mekanizmalari.Genetik sifre. Ara Sinav.Transkripsiyon.Transkripsiyon sonrasi islenme basamaklari.Translasyon.Translasyon sonrasi modifikasyonlar.Prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi.Ökaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi.

BİYO-358

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Mikroorganizmalarin özelliklerinin laboratuar ortaminda anlasilmasi

Konular:  Giris.Mikrobiyoloji ile ilgili bazi terimlerin anlatilmasi Mikrobiyolojide örnek alma ve ekim teknikleri.Saf kültür elde etme yöntemleri Çevremizde mikroorganizmalarin varliginin gösterilmesi ve izolasyonu.Bakteri preparatinin hazirlanmasi ve basit boyama tekniginin kullanilmasi Gram boyama teknigi. Bakterilerde spor boyama teknigi.Mikroorganizmalarin üreme ihtiyaçlarinin saptanmasi.Seçici ve ayirt edici besi yerleri.Ara Sinav.Sicakliginin mikroorganizma üremesi üzerine etkisinin saptanmasi.Toplam hücre sayisinin saptanmasi Elde edilen verilerin tespit edilip grafik çiziminin yapilmasi. Antibiyotiklerin mikroorganizma üremesi üzerine etkisinin saptanmasi Mikroorganizmalardaki laktaz enzimi aktivitesinin saptanmasi. Mikroorganizmalardaki katalaz enzimi aktivitesinin saptanmasi.

BİYO-310

BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ

Zorunlu

3+0

3

4

İçerik: Meristem doku, kambiyum, koruyucu doku, temel doku, mekaniksel sistem, iletim sistemi, salgi sistemi, ayrintili yapilari ile kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohumun siniflandirilmasina esas teskil eden genel karakterler, morfolojileri, anatomileri ve metamorfozlari.

Konular: Bitki Morfolojisi ve Anatomisine Giris.Hücre ve Organeller.Hücre Bölünmeleri, Protoplazma Hareketleri ve Ergastik Maddeler.Meristem Dokular (Primer Meristem).Meristem Dokular (Sekonder Meristem).Sürekli Dokular (Koruyucu Doku).Sürekli Dokular (Temel Doku).Ara Sinav.Sürekli Dokular (Destek Dokusu).Sürekli Dokular (Iletim Dokusu).Sürekli Dokular (Salgi Dokusu).Organografi (Kök, Gövde, Yaprak).Organografi (Çiçek ve Döllenme).Organografi (Meyva, Tohum ve Kisimlari).

BİYO-362

BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ LABORATUVARI

Zorunlu

2+0

1

2

İçerik: Meristem doku, kambiyum, koruyucu doku, temel doku, mekaniksel sistem, iletim sistemi, salgi sistemi, ayrintili yapilari ile kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohumun siniflandirilmasina esas teskil eden genel karakterler, morfolojileri, anatomileri ve metamorfozlari.

Konular: Primer kök yapisinin incelenmesi.Sekonder kök yapisinin incelenmesi.Gövdenin primer yapisinin incelenmesi.Gövdenin sekonder yapisinin incelenmesi.Monokotiledon yapraginin anatomik yapisi.Dikotiledon yapraginin anatomik yapisi.Çiçek ve çiçek durumlari; Tohum ve Meyve.Ara Sinav.Epiderma , Hipoderma ve Mezofil Tabakasinin Incelenmesi (Palizat ve Sünger Parankimasi).Kollenkima ve Sklerenkima Hücrelerinin Incelenmesi.Peridermanin (Fellem, Fellogen, Felloderma) incelenmesi.Gramineae ve diger stoma tiplerinin incelenmesi.Lentisellerin (Kovucuk) , Salgi tüylerinin ve Kalkan tüylerin incelenmesi.Kapali kollateral iletim demetlerinin ve Bikollateral iletim demetlerinin incelenmesi.

BİYO-306

HAYVAN FİZYOLOJİSİ II

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Memelilerde; Solunum, Bosaltim, Kan, Dolasim, Sindirim, Metabolizma, Üreme Sistemi  

Konular:  Solunum; Memeli Hayvanlarda ve Insanda Solunum; Solunum Organlari, Solunum Tipleri, Akciger Volümleri, Intrapulmonik Basinç; Akcigerlerde Yüzey Gerilimi; Vücutta Solunum Gazlarinin Tasinmasi; Oksijenin Hemoglobinden Ayrilmasi, Akcigerlerde Gazlarin Diffüzyonu; Anoxia . Cyanosis; Dekompresyon hastaligi; Solunumun Sinirsel Kontrolü. Bosaltim ve Böbrek Fonksiyonu; Hayvanlarda bosaltim: Tuz ve Su Dengesi; Hayvanlarda Bosaltim Mekanizmalari; Sistemik kan Kilcal Damarlari ile Doku Sivisi Arasinda Alisveris; Glomerulus Fonksiyonu. Tubullerin Fonksiyonu; Ödem; Böbrek Fonksiyon Testleri; Tubüllerde Suyun Geri Emilmesi ve Idrarin Özgül Agirligi.. Kan Fizyolojisi; Kanin Görevleri; Haemopoiesis; Kanin Sekilli Elemetleri; Leukocyte; Erythrocyte’ler, Leukocyte’ler. Haemostasis, Bagisiklik Sistemi, Makrofajlarin ve Diger antijen Takdim Edici Hücrelerin Bagisikligi Düzenlemedeki Rolleri. Dolasim; Insanda Dolasim Sistemi; Kalbin Kani Pompalama Görevi; Kalp Aktivitesinin Kontrolü; Hemodinamik . Ara Sinav. Arteriyel Nabiz; Kalp Sesleri; Arteriyel Kan Basinci. Sindirim Sitemi; Insanda Sindirim Sisteminin Yapisi; Agiz, Mide, Mide Salgilari ve Fonksiyonlari; Bagirsaklarda Sindirim; Pankreas.Karaciger ve Safra; Bagirsaklar; Diski, Gastrointestinal Sistemin Sinirsel Kontrolü.Metabolizma; Karbonhidrat Metabolizmasi, Protein Metabolizmasi, Lipid Metabolizmasi, Vücut Sicakliginin Ayarlanmasi.Üreme Fizyolojisi; Erkekte Üreme Fizyolojisi; Disi Üreme Sistemi; Ovarium, Ovarium’daki degisiklikler .Plasenta’nin Fonksiyonu; Dogum, Laktasyon, Plasenta.

BİYO-308

MİKROBİYOLOJİ I

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Mikroorganizmalarin yapisi ve siniflandirilmasi, metabolizmalari, fizyolojileri, tanimlanmalari ve kontrolü ve mikroorganizma çevre ilsikisi.

Konular: Antibiyotiklere gelisen direnç mekanizmasi.Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi yöntemleri.Mikroorganizma büyümesinin kontrolü I.Mikroorganizma büyümesinin kontrolü II. Mikrobiyal evrim ve çesitlilik.Mikrobiyal Ekoloji I.Mikrobiyal Ekoloji II.Ara Sinav.Immünoloji.Mikrobiyal hastaliklar I. Mikrobiyal hastaliklar II. Endüstriyel mikrobiyoloji.

BİYO-312

MOLEKÜLER BİYOLOJİ II

Zorunlu

2+0

2

3

İçerik: Ökaryotik ve prokaryotik genomlar, yapilari, elemanlari, markir sistemleri, RFLP, AFLP, biyoinformatik analizler

Konular:  Ökaryotik genom özellikleri. Prokaryotik genom özellikleri. Karsilastirmali analizler.RFLP ve kullanim alanlari.AFLP ve kullanim alanlari.Sekans analizleri. Biyoinfomatik. Ara Sinav. Markirlar. Gen haritalanmasi. Gen izolasyonlari.Gen aktarim teknikleri. Genetigi degistirilmis organizmalar.Genetik kütüphaneler, gen bankalari.

 

6. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

MUP-399

MESLEKİ UYGULAMA PROJESİ

Seçmeli

0+4

0

1

İçerik: 

BİYO-399

YAZ STAJI

Seçmeli

0+4

0

1

İçerik: 

 

7. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-401

EVOLÜSYON

Zorunlu

3+0

3

9

İçerik: Evrim teorisine giris, evrimin mekanizmalari, evrim biyolojisindeki yeni arastirmalar, moleküler evrim. 

Konular:  Evrim kavrami ve gelisimi. Evrimi destekleyen kanitlar. Evrimi destekleyen kanitlar. Evrimin kullandigi ham materyaller. Modifikasyon ve varyasyonlar. Adaptasyon çesitleri. Evrimi saglayan düzenekler, mutasyonlar. Ara Sinav. Seleksiyon, dogal seçme. Evolüsyon teorileri, Lamarkizm. Darwin’in evrim teorisi. Darvinizm. Mutasyon ve yeni Darvinizm. Yeni türlerin meydana gelisi, insanin evrimi .

 

7. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-481

BAKTERİYOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Bakteriyoloji nedir, Bakterilerin genel özellikleri, bakteri fizyolojisi, Bakterilerin beslenme ve üremesi, Bakterilerin siniflandirilmasi, Sekil ve beslenmelerine göre bakteri çesitleri, Solunum ve boyanmalarina göre bakteri çesitleri, gram (-) bakteriler, gram (+) bakteriler, antimikrobiyal ilaçlarin etki mekanizmasi, nükleik asit inhibitörleri, hücre duvari inhibitörleri, sitoplazmik membran inhibitörleri, protein sentezi inhibitörleri

Konular: Bakteriyolojiye giris. Bakteriyal hücre. Büyüme ve çogalma Farklilasma. Beslenme ve Metabolizma: Enerji.Beslenme ve Metabolizma: Karbon. Moleküler biyolojinin prensipleri.Mikrobiyal genetik. Ara Sinav. Bakteriyofaj. Canlilar dünyasinda bakteriler. Bakterilerin kullanilmasi. Kimyasal kontrol kemoterapi ve antibiyotikler Identifikasyon ve siniflandirma. Identifikasyon ve siniflandirma. Final.

BİYO-433

BİTKİ SOSYOLOJİSİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Bitkilerin çevreyle olan iliskileri, bitkilerin birbirleriyle olan iliskisi, bitki populasyonlari ve bitkilerde temasli bitkilerde temassiz iliskiler, bitkilerin göç sebepleri, sosyal bitliler, asosyal bitkiler, bitkilerin çevreye uyumu, Gradiyent analizleri

Konular: Bitki birlikleri.Primer ve sekonder Süksesyon.Vejetasyon arastirmalarinin önemi.Bitkilerin çevreyle olan iliskileri.Bitkilerin birbirleriyle olan iliskisi.Bitki populasyonlari.Bitkilerde temasli iliskiler. Ara sinav.Bitkilerde temassiz iliskiler, .Bitkilerin göç sebepleri.Sosyal birlikler.Asosyal bitkiler. Bitkilerin çevreye uyumu, .Gradiyent analizleri.

BİYO-412

ENZİMOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Enzimlerin yapisi, enzim fonksiyonuna etki eden faktörler, enzim inhibisyonu, multi enzim sistemleri, enzimlerin kendi kendilerine düzenlenmeleri, koenzimler ve görevleri

Konular:  Enzimolojiye giris ve tarihçesi. Kimyasal kinetiklerin esas prensipleri. Kofaktörler ve koenzimler. Aktivasyon enerjisi ve katalizis. Enzim spesifiteleri. Michaelis-Menten denkleminin türetilmesi. Maksimum hizin anlami ve önemi. Ara Sinav. Enzim aktivitesinin inhibisyonu. Enzim aktivitesini açiklayan hipotezler. Allosterik enzimler.Izoenzimler. Tripsin grubu enzimler. Termodinamik prensipler.

BİYO-464

GIDA HİJYENİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Gida hijyenine giris, gida güvenligi, mikrobiyal kontrol, hasere kontrolü, dezenfektanlar, sanitizerlar, temizlik, personel hijyeni, gida üretimi esnasinda hijyen

Konular:   Hijyen ve sanitasyonun tanimi ve önemi. Gida hijyeni tanimi ve önemi. Gidalarda mikroorganizmalarin varligi. Gidalarda mikrobiyal gelisimi etkileyen faktörler.Gidalarin mikroorganizmalarla kontaminasyon yollari. Gida kaynakli infeksiyonlar (Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes).Gida kaynakli infeksiyonlar (Shigella, Brucella, Vibrio parahaemolyticus, V. Cholerae, V. Vulnificus, Aeromonas hydrophilia). Ara Sinav. Gida kaynakli intoksikasyonlar (Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus cereus). Etin mikroflorasi ve ette bozulmalar. Kanatli eti mikroflorasi ve bozulmalari. Yumurta hijyeni. Süt mikroflorasi ve bozulmalari. Final.

BİYO-465

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Gidalarda bulunan mikroorganizmalar ve mikrobiyal gelisimi etkileyen faktörler, gida kaynakli fungus, virüs ve mikotoksinler

Konular:   Gidalarda bulunan mikroorganizmalar. Gidalarda mikrobiyal gelismeyi etkileyen iç ve dis faktörler . Gidalarda mikrobiyal gelismeyi etkileyen iç ve dis faktörler. Gidalarda mikrobiyal gelismeyi etkileyen iç ve dis faktörler.Funguslar ve mikotoksinler.Funguslar ve mikotoksinler.Funguslar ve mikotoksinler. Ara Sinav. Gida kaynakli virüsler. Gida kaynakli bakteriler. Gida kaynakli parasitics.. Gida kaynakli hastalik ve zehirlenme semptomlari. Gidalardan örnek alma. Final.

BİYO-477

HİJYEN VE SANİTASYON

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Besinler ve Besin Ögeleri, güvenilir gida, temizlik ve hijyen, kisisel hijyen, gida hijyeni, gidalarin kirlenmesine yol açan etmenler, bakteriler ve özellikleri.

Konular:  Mikrobiyoloji giris ve bakteri, mantar, virüs, protozoa, alg mikro-organizmalarin genel özellikleri gündelik yasam-genel morfoloji ile iliskisi. . Mikro-organizmalarin büyüme Kontrolü mikro-organizmalar-PH, su aktivitesi, oksijen, kullanilabilirlik, Ders sicaklik ve digerleri No büyümesi üzerine çevre faktörlerinin egrisi-etkisi.Farkli gidalarin Mikrobiyoloji - bozulma ve kirlenme, kaynaklari, türleri.Çevresel mikrobiyoloji-su, hava, toprak ve kanalizasyon.Gidalar, toksin kontaminasyon, Mikrobiyal zehirlenmesi ve enfeksiyon kaynaklari.Ara Sinav.Gida güvenligi için mikrobiyolojik standartlar ile ilgisi.Mikroorganizmalarin yararli etkileri.Gida isleme fabrikalarinda kullanilan temizlik maddeleri.Sterilizasyon için hangi maddeler kullanilmalidir.

BİYO-467

PARAZİT PROTOZOONLAR

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Protozoa’ya Giris, Protozoonlarin Genel Özellikleri, Protozoonlarin Morfolojik Özellikleri, Protozoonlarin Fizyolojisi, Protozoonlarin Üremesi, Protozoonlarin Siniflandirilmasi, Protozoonlarda Bagisiklik, I- Sarcomastigophora; A- Mastigophora, B-Sarcodina, II- Apicomplexa: A- Sporozoea, III- Microspora: A- Microsporea, IV-Myxozoa: A-Myxosporea, V- Ciliophora: Balantidiidae. 

Konular:  Protozoa’ya giris, Protozoonlarin genel özellikleri. Protozoonlarin morfolojik özellikleri ve fizyolojisi. Protozoonlarin üremesi ve siniflandirilmasi,.Protozoonlarda bagisiklik.I-Sarcomastigophora; A- Mastigophora, . A-Mastigophora.  B-Sarcodina. Ara Sinav. II- Apicomplexa: A- Sporozoea,. III- Microspora: A- Microsporea,. IV-Myxozoa: A-Myxosporea. IV-Myxozoa: A-Myxosporea. V- Ciliophora: Balantidiidae . V- Ciliophora: Balantidiidae.

BİYO-421

PARAZİTOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Parazit ve paraziter hastaliklarin tanimi, Önemi ve Yayginligi; Konak – Parazit iliski tipleri; Parazitlerin; konaklari, üreme ve çogalmalari; Zararlari, epidemiyolojisi, Sagaltimi ve Kontrol Yöntemleri

Konular: Parazit ve parazit hastaliklarin tanimi, önemi, yayginligi. Canlilarin bir arada yasam sekilleri. Konak-parazit iliski tipleri;.Parazitismus çesitleri. Parazitlerin; konaklari, gelismeleri. Parazitlerin kökenleri, üreme ve çogalmalari. Parazitlerin morfolojik ve fizyolojik adaptasyonlari. Ara Sinav. Parazitlerin zararlari, epidemiyolojisi. Parazitlerin ve paraziter hastaliklarin nomenklatürü ve prioritat kurallari. Parazitlere karsi konaklarda gelisen bagisiklik reaksiyonlari. Paraziter hastaliklarin prognozu, belirtileri, sagaltimi. Kontrol yöntemleri. Zoonoz parazitler.

BİYO-416

TOPRAK BİYOLOJİSİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Toprak makro ve mikro organizmalarin tanimlamalari, ekosistem yapisi ile ilgileri mikrobiyal interaksiyonlar, enzim aktiviteleri, toprak biyokütlesi, toprak faunasi, edafonun jeobiyokimyasal katkisi, toprakta N,C, F ve S döngüleri ve mikrobiyolojisi, iz elementlerin mikrobiyal dönüsümleri.

Konular: Toprak biyolojisinin tanimi.Toprak elementleri ve mineralleri bitki için önemi.Toprak olusumunda biyolojik faktörler.Topragin Organik Maddesi.Toprak makro ve mikro organizmalarin tanimlamalari .Ekosistemde mikrobiyal interaksiyonlar.Toprak mikro organizmalarinin enzim aktiviteleri . Ara Sinav.Toprak biyokütlesi . Toprak faunasi. Toprak mikroflorasi. Edafonun jeobiyokimyasal katkisi dönüsümleri.toprakta N,C, F ve S döngüleri ve mikrobiyolojisi . Toprak çevre iliskileri .

BİYO-473

ADLİ ENTOMOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Adi Entomolojiye Giris; Böceklerin Anatomisi ve Morfolojisi; Büyüme ve Gelisme; Türkiye’de Yayilis Gösteren ve Adli Açidan Önemli Sinek Gruplari;Adli Böceklerin Laboratuvarda Yetistirilmesi Ölüm Arastirmalarinda Entomolojik Kanitlarin Toplanmasi;Böcek Delillerinin Adli Arastirmalarda Kullanilmasi

Konular:  Adi Entomolojiye Giris. Adi Entomolojiye Giris. Böceklerin Anatomisi ve Morfolojisi. Böceklerin Anatomisi ve Morfolojisi. Büyüme ve Gelisme;. Büyüme ve Gelisme;. Türkiye’de Yayilis Gösteren ve Adli Açidan Önemli Sinek Gruplari. Ara Sinav. Türkiye’de Yayilis Gösteren ve Adli Açidan Önemli Sinek Gruplari. Adli Böceklerin Laboratuvarda Yetistirilmesi. Adli Böceklerin Laboratuvarda Yetistirilmesi. Ölüm Arastirmalarinda Entomolojik Kanitlarin Toplanmasi. Böcek Delillerinin Adli Arastirmalarda Kullanilmasi. Böcek Delillerinin Adli Arastirmalarda Kullanilmasi.

BİYO-476

BİTKİ BİLİMİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Bitki nedir, Botanigin alt dallari nelerdir,, bitki ve hücrelerinin morfolojik yapilari, fizyolojik ve biyokimyasal isleyisleri, genetik islah, bitkilere araz olan patojen ve zararlilari ve korunma yöntemleri, bitki-mikroorganizma interaksiyonlari, bitkilerde bulunan savunma sistemleri, bitkilerin ürettigi metabolitler

Konular: Bitki Bilimine Giris.Botanigin Diger Bilim Dallariyla Iliskisi Alt Bilim Dallari.Alglerin tallus yapilari ve üreme tipleri.Alglerin ekonomik önemi.Cyanophyta: Genel Özellikleri ve Türleri.Eugleophyta: Genel Özellikleri ve Türleri.Likenler (Lichenes).Ara Sinav.Mantarlar I (Fungus Benzeri Organizmalar).Mantarlar II (Gerçek Mantarlar).Bryophyta: Genel Özellikleri ve Türleri.Hepatophyta: Genel Özellikleri ve Türleri.Lycophyta: Genel Özellikleri ve Türleri.Pteridophyta: Genel Özellikleri ve Türleri.

BİYO-442

BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Tanim, kallus ve hücre kültürleri, mikroçogaltim, embriyo kültürleri, laboratuvar dizayni, ortamlar.

Konular:  Bitki Doku Kültürleri tarihçe ve tanimlar. Bitki Doku Kültürlerinin kullanim alanlari.Laboratuvar dizayni  . Hücre Süspansiyon kültürleri. Kallus kültürleri. Mikroçogaltim. Sürgün ucu kültürleri. Ara Sinav. Haploid bitki üretimi. Genetik kaynaklarin muhafazasi. Somaklonal varyasyon ve kullanim alanlari.Bitki islahi. Ortam bilesenleri. Kontaminasyonlari.

BİYO-453

BİTKİLERDE MİNERAL BESLENME FİZYOLOJİSİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Bitki fizyolojisine giris, su metabolizmasi, mineral madde metabolizmasi, azot metabolizmasi, enerji metabolizmasi, karbon metabolizmasi

Konular: Bitkilerde mineral beslenme alaninda günümüze kadar yapilan çalismalar.Mutlak gerekli besin elementleri.Mutlak gerekli besin elementlerinin belirlenme yöntemleri.Bitki besin elementlerinin kaynagi olarak toprak.Bitkilerde besin elementi alimi.Bitkilerde besin elementi tasinmasi.Bitki-su iliskileri.Ara Sinav.Bitki besin elementlerinin fonksiyonlari, eksiklik ve fazlaliklarinin etkileri: N, P,K.Bitki besin elementlerinin fonksiyonlari, eksiklik ve fazlaliklarinin etkileri: Ca, Mg, S.Bitki besin elementlerinin fonksiyonlari, eksiklik ve fazlaliklarinin etkileri: Fe, Mn, Zn.Bitki besin elementlerinin fonksiyonlari, eksiklik ve fazlaliklarinin etkileri: Cu, B, Mo, Cl.Yararli elementler. Islenen konularin genel degerlendirilmesi.

BİYO-457

FİTOPLANKTON EKOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Fitoplankton biyolojisi ve çevresel faktörlerin mevsimsel dagilimlari üzerinde etkilerinin teorik olarak açiklanacaktir.

Konular: Fitoplankton hakkinda genel giris.Fitoplankton tanimlamasi ve farkliliklari saglayan karakterler.Fitoplanktonlari etkileyen faktörler .Isik ve sicaklik gibi çevresel faktörlerin fitoplanktonlar üzerine etkisi.Besin tuzlarinin (N, P, Si ve digerleri) etkisi.Cyanobacteria ve ekolojisi.Chlorophyceae ve ekolojisi.Ara Sinav.Bacillariophyceae ve ekolojisi.Euglenophyceae ve ekolojileri.Chrysophyceae, Cryptophyceae ve ekolojileri.Dinophyceae ve ekolojileri.Fitoplankton su kalitesi ve ekolojik statü belirlenmesinde kullanimi.Fitoplanktonda fenoloji.

BİYO-409

HAYVAN DAVRANIŞLARI

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Davranis kavrami, davranis çesitleri, davranisi olusturan etmenler, içgüdüsel davranislar, sonradan kazanilmis davranislar, türe özgü davranislar, türler arasi davranislar, hayvan gruplarina göre davranislar, göç davranisi, üreme davranisi, beslenme davranisi ve davranisin genetigi.

Konular: Hayvanlarda Davranis Kavrami Ve Önemi.Insan Ve Hayvanlarda Davranisin Karsilastirilmasi.Davranisin Organizasyonu.Davranisin Fizyolojisi.Refleksler- Istemsiz Hareketler.Hormonlar Ve Davranis.Adaptif Davranislar.Ara Sinav.Gözlem-Inceleme Davranisi.Gözlem Metodlari.Anatomi Ve Davranis.Toplumsal Davranis.Ögrenme.Davranis Genetigi.

BİYO-429

İLAÇ BİTKİLERİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Tibbi bitkilerin tarihçeleri, yeryüzündeki dagilislari, sistematik ve morfolojik özellikleri ile insan yasamindaki kullanim sekilleri, tibbi bitki örnekleri, farmasötik terminolojisi.

Konular: Ilaç Bitkilerine Giris.Bitkilerde Bulunan Organik Maddeler.Drog nedir, nasil elde edilir?.Algler ve Kullanim Alanlari.Mantarlar ve Kullanim Alanlari.Likenler (Lichenes) ve Kullanim Alanlari.Bryophyta ve Kullanim Alanlari.Ara Sinav.Hepatophyta ve Kullanim Alanlari.Lycophyta ve Kullanim Alanlari.Equisetophyta ve Kullanim Alanlari .Pteridophyta ve Kullanim Alanlari.Gymnospermae ve Kullanim Alanlari.Angiospermae ve Kullanim Alanlari.

BİYO-480

İMMÜNOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Immünolojinin temel ilkeleri ve immün sistemde rol alan doku ve hücrelerdir

Konular: Immünolojide temel kavramlar.Dogal immünite: ilk savunma hatlari.B-hücre ve T-hücre reseptöleri ile antijen taninmasi.Lenfosit antijen reseptörlerinin olusumu. T Lenfostilerine antijen sunumu.Immün sistem reseptörlerinden sinyalizasyon.Lenfositlerin gelisimi ve sagkalimi.Ara Sinav.T hücre aracili immünite.Humoral immün cevap. Kazanilmis immünitenin dinamikleri. Konak savunma mekanizmasinin basarisizligi.

BİYO-440

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Meteorolojik degerler ve küresel isinma, iklim canli iliskileri, klimatolojik sinirlamalar, ekolojide canlilar ile iklim iliskilerinin degerlendirilmesi, Sera etkisi yapan gazlar ve canli varliklara etkisi, Iklim Sistemleri, Küresel isinmanin insan sagligina etkisi, küresel isinmadan kaynaklanacak hayvan göçleri, türlerin uyumu, küresel isinmaya karsi alinabilecek önlemler, ülkelerin bu konudaki politikalari, Türkiye’nin küresel iklim degisikligi ile ilgili aldigi tutum ve gayretleri

Konular: Meteorolojik degerler ve küresel isinma .Iklim canli iliskileri .Klimatolojik sinirlamalar .Ekolojide canlilar ile iklim iliskilerinin degerlendirilmesi .Sera etkisi yapan gazlar .Canli varliklara etkisi .Iklim canli iliskileri . Ara sinav.Küresel isinmayla beraber canlilarin göçleri .Iklim Sistemleri.Küresel isinmanin insan sagligina etkisi.Küresel isinmadan kaynaklanacak hayvan göçleri.Küresel isinmaya karsi alinabilecek önlemler.Ülkelerin bu konudaki politikalari, Türkiye’nin küresel iklim degisikligi ile ilgili aldigi tutum ve gayretleri .

BİYO-447

MESLEK İNGİLİZCESİ I

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Mesleki konularda çeviri teknikleri verilecektir

Konular: Ingilizce-Türkçe çeviri teknikleri. Ingilizce cümle yapisi.Teknik terimler . Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Ara Sinav. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji. Çeviri-Genel Biyoloji.

BİYO-420

MOLEKÜLER GENETİĞE GİRİŞ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Prokaryot ve ökaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesindeki farkliliklar, epigenetik mekanizmalar, Rekombinant DNA teknolojisi, Üreme Amaçli Klonlama, Tedavi Amaçli Klonlama, Genomik (Yapisal, Islevsel ve Karsilastirmali Genomik), Proteomik, Nanobiyoteknoloji.

Konular: Genetik materyal ve genetik bilgi akisi.Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi.Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi.Epigenetik mekanizmalar.Rekombinant DNA teknolojisinde kullanilan vektörler.Rekombinant DNA teknolojisi uygulama teknikleri.Üreme amaçli klonlama. Ara Sinav.Tedavi amaçli klonlama.Yapisal genomik.Islevsel genomik.Karsilastirmali genomik.Proteomik.Nanobiyoteknoloji .

 

8. Yarıyıl Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-497

BİYOLOJİDE SEMİNER

Zorunlu

0+4

2

9

İçerik: BELIRLENEN BIR BIYOLOJIK KONUDA SEMINER HAZRILIGI VE SÖZLÜ/POSTER OLARAK SUNULMASI

Konular: SEMINER DANISMANIN BELIRLENMESI.DANISMAN ILE BIRLIKTE KONUNUN BELIRLENMESI.KONUYLA ILGLI ARASTIMA YAPILMASI. KONUYLA ILGLI ARASTIMA YAPILMASI (SUNUMUN HAZIRLANMASI). SEMINER SUNUMUNUN YAPILMASI.

 

8. Yarıyıl Seçimlik Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T+U Saat

Kredi

AKTS

BİYO-483

BİTKİLERDE BULUNAN SAVUNMA MEKANİZMALARI

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Bu ders bitkilerde bulunan mekanik savunma sistemlerini, kimyasal savunma sistemleri, indüksiyonla gelisen savunma modelleri, konstitütif olarak bulunan savunma mekanizmalari, mimikri savunma, kalitatif ve kantitatif metabolitleri ve bunlarin savunmadaki rollerini detayli bir sekilde ele alir. 

Konular: Bitki savunma sistemlerine genel bakis.Mekanik savunma sistemleri.Kimyasal savunma sistemleri.Indüksiyonla gelisen savunma modelleri.Konstitütif olarak bulunan savunma mekanizmalari.Mimikri savunma.Kalitatif ve kantitatif savunma.Ara Sinav.Savunmada rol oynayan bitki sekonder metabolitler.Savunmada rol oynayan bitki sekonder metabolitler.Savunmada rol oynayan terpenler.Savunmada rol oynayan N-içeren bilesikler.Sistemik olarak gelisen savunma olaylari.Hipersensitif reaksiyon.

BİYO-404

ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Bu derste mikroorganizmalar kullanilarak bir substrattan ürün eldesi hakkinda bilgi verilir.

Konular:  Endüstriyel mikrobiyolojiye giris. Endüstriyel fermentasyon substratlari. Fermentasyon nedir, tipleri nelerdir. Fermentör sistemler. Immobilize reaktör tipleri. Viskozite ve sivilarin davranislari. Gazlarin ve besin solüsyonlarinin sterilizasyonu. Ara Sinav. Ürün eldesi ve ara asamalari. Filtre sistemleri. Mikrobiyel hücrelerin parçalanmasi. Ekstraksiyon, kristalizasyon, çöktürme. Fermentasyonla üretilen organik hammadde. Fermentasonla üretilen bazi ürünler.

BİYO-469

HELMİNTOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Trematod’larin genel özellikleri: Fasciolidae, Dicrocoelidae, Paramphistomidae, Troglotrematidae, Opistorchidae, Parahistomidae, Opistorchidae, Cestod’larin genel özellikleri: Diphyllobothridae, Anoplocephalidae, Taeniidae, Diplidiidae, Hymenolepididae, Mesocestoididae, Nematod’lain genel özellikleri: Rhabditoidea, Ascaridoidea, Oxyuroidea, Spiruroidea, Filarioidea, Trichuroidea,

Konular:  Trematod’larin genel özellikleri. Fasciolidae, .Dicrocoelidae. Opisthorchidae.Echinostomidae. Heterophyidae. Schistosomatidae. Ara Sinav. Cestod’larin genel özellikleri. Taenidae, Hymenolepididae, Diphylidae. Nemaatod’larin genel özellikleri. Rhabditidae, Ascarididae, Oxyuridae, Ancylostomidae,. Trichostrongylidae, Onchocercidae, Dracunculidae, Trichuridae,. Spiruroidae, Filarioidae, Trichinellidae, Capillaridae .

BİYO-438

İNSANLARDA MYİASİS

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Myiasis’in tanimi ve siniflandirilmasi; Eriskin sinek,larva ve pupalarinin genel morfolojik özellikleri; Myiasis’e neden olan türler:Psychoda albipennis, Tubifera tenax, Musca domestica, Fannia canicularis, Fannia scalaris, Lucilia sericata, Lucilia cuprina, Lucilia caesar, Calliphora vicina, Calliphora vomitoria, Cordylobia anthropophaga, Cochliomyia hominivorax, Chrysomya albiceps, Phormia regina, Phormia terrae-novae, Sarcophaga haemorrhoidalis, Wohlfahrtia magnifica, Oestrus ovis, Dermatobia hominis; Türkiye’de insanlarda saptanmis myiasis olgulari, Epidemiyoloji, Sagaltim ve Korunma.  

Konular:  Myiasis’in tanimi ve siniflandirilmasi. Eriskin sinek,larva ve pupalarinin genel morfolojik özellikleri. Myiasis’e neden olan türler: Psychoda sp.,. Tubifera tenax, Musca domestica, Fannia canicularis, Fannia scalaris, Lucilia sericata,. Lucilia cuprina, Lucilia caesar, Calliphora vicina,. Calliphora vomitoria, Cordylobia anthropophaga, Cochliomyia hominivorax. Chrysomya albiceps, Phormia regina, Phormia terrae-novae. Ara Sinav. Sarcophaga haemorrhoidalis,. Wohlfahrtia magnifica. Oestrus ovis, Dermatobia hominis. Türkiye’de insanlarda saptanmis myiasis olgulari.. Epidemiyoloji. Sagaltim ve Korunma.

BİYO-425

VEJETASYON BİLİMİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Vejetasyonun tanimi, olusumu ve gelisimi; vejetasyon arastirmalarinin önemi; vejetasyonun yapisi ve vejetasyon arastirma metodlari, vejetasyonun siniflandirilmasi ve vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi

Konular: Vejetasyonun tanimi, .Vejetasyonun olusumu .Vejetasyonun gelisimi.Vejetasyon arastirmalarinin önemi.Vejetasyonun yapisi .Vejetasyon arastirma metodlari .Braun Blanquet metodu. Ara Sinav.Metotlarin karsilastirilmasi.Vejetasyonun siniflandirilmasi.Vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi .Vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi .Vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi .Dünyanin belli basli flora bölgeleri.

BİYO-408

VİROLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Viruslarin genel yapilari, Kapsit ve kapsomer, RNA viruslari, DNA viruslari, Bakteriyofajlar, Viruslarin kültürü, üremeleri, virus üretmek için kullanilan yöntemler, viral hastaliklar, viruslarin genetik çalismalardaki önemi 

Konular:  Virolojinin tarihsel gelisimi. Virüslerin morfolojik özellikleri. Virüslerin kimyasal özellikleri. Virüslerin siniflandirilmasi. Virüs genetigi. Virüslerde çogalma. Virüslerde Replikasyon. Ara Sinav. Viral Ekspresyon ve Infeksiyon . Viral Patogenesis. Virüs kültürleri. Konak-virüs iliskileri. Viral etiyoloji ve kanser. Viral kemoterapi.

BİYO-460

ALGOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Alglerin taxonomi, morfoloji, genetik ve ekolojisi teorik olarak açiklanacaktir.

Konular: Alglerin tanimi ve sistematikteki yeri.Ökaryot ve Prokaryot alg hücrelerinin yapisi.Endosimbiyosis ve ökaryot alglerin orijini.Alglerde kamçi, hücre çeperi ve kokkolitler.Alg plastidlerinin yapisi.Alglerde bulunan renk maddeleri, depo besin maddeleri ve alglerde beslenme.Cyanoprokaryota. Ara Sinav.Euglanophyceae.Heterokontophyta.Chlorophyta.Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta.Tatli su alglerinin ekolojisi.Alglerden elde edilen maddeler ve kullanim alanlari.

BİYO-470

ARICILIK TEKNİKLERİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Geleneksel aricilik, Modern aricilik, Balarisi morfolojisi ve anatomisi, üremesi, sosyal düzenleri, Ari hastaliklari, Ari ürünleri

Konular: Arici Kimdir, Neden Aricilik, Geleneksel Aricilik nasil yapilir?.Modern Aricilik ve Ariciligin Ülkemizdeki Problemleri.Ariciliga Nasil Baslanir, Aricilikta Verimli Olmanin Yöntemleri Nelerdir?.Apiterapi, Bal, Ari Sütü, , Polen Ari Zehri ve Propolis Kavramlari.Balarisi Morfolojisi ve Anatomisi.Ari Ailesi, Arilarda Sosyal Düzen ve Üremeleri, Ari Irklari, Ari Sokmasi, ve Ari Igneleri.Aricilik Aletleri, Temel ve Yardimci Aletler.Ara sinav.Aricinin Takvimi, Ilkbahar Bakimi, Kovanlarin Içten ve Distan Muayenesi.Ogul Mevsimi ve Ogul Yakalama, Suni Ogul Alma ve Ogul Engelleme Yöntemleri.Bal Dönemi, Bal Hasadi ve Hasattan Sonra Yapilacak Isler, Sonbahar ve Kislatma, Ari Problemleri.Ari Zararlilari, Ari Hastaliklari.Arilari Besleme, Ana Ari Üretme Yöntemleri.Ari Ürünleri ve Ticari Önemleri.

BİYO-474

BÖCEKLERİN RENKLİ DÜNYASI

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Böceklerin morfolojilerinin incelenmesi, tür içi ve türler arasi iliskileri, sosyal davranislari, dogadaki görevleri ve böceklerin fizyolojisi, Böceklerin toplanmasi ve müze materyali olarak hazirlanmasi,

Konular: Böcek morfolojisi.Böcek morfolojisi, Yararli ve zararli böcek gruplarinin incelenmesi.Böceklerin genel olarak gruplandirilmasi.Böceklerin sistemleri.Böceklerde üreme ve gelisme davranislari.Böcek gruplarina göre gelisim evrelerinin tanitilmasi.Böceklerin habitatlari hakkinda bilgiler verilmesi.Ara sinav.Böceklerin gereksinim duyduklari ekolojik faktörlerin tanitilmasi.Böceklerin dogada üstlenmis olduklari görevler hakkinda genel bilgiler.Böceklerde davranis Biçimler ve Sosyal Böcekler.Böceklerde tür içi ve türler arasi iliskiler.Böceklerin bilinmeyen özellikleri, Böceklerin dogadaki yerleri.Böceklerin toplanmasi ve müze materyali olarak hazirlanmasi.

BİYO-405

ENDOKRİNOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Endokrin bez kavrami, hormonlarin önemi, hormonlarin tanimi, hormon çesitleri, omurgasiz hayvanlarda hormonlar, omurgalilarda hormonlar, hormon eksikligi.

Konular: Hormonlarin tanimi ve siniflandirilmasi.Hormonlarin sentez mekanizmalari.Organizmadaki kimyasal haberciler.Endokrinolojide kullanilan metodlar.Omurgasizlarda endokrin sistem.Omurgalilarda endokrin sistem.Tiroid bezi, fonksiyonlari, hastaliklari.Ara Sinav.Paratiroid bezi, fonksiyonlari ve hastaliklari.Epifiz bezi, fonksiyonlari ve hastaliklari.Timus bezi, fonksiyonlari ve hastaliklari.Pankreas bezi fonksiyonlari ve hastaliklari.Adrenal bez, fonksiyonlari ve hastaliklari.Gonadlar, fonksiyonlari ve hastaliklari.

BİYO-434

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Ekonomik bitkilerin tarihçeleri, yeryüzündeki dagilislari, sistematik ve morfolojik özellikleri ile insan yasamindaki kullanim sekilleri, besin ve endüstri bitkileri, tahil bitkileri, sebzeler ve meyveler, yag bitkileri, baharat ve esans bitkileri, uyarici bitkiler, reçine, lateks ve zamk bitkileri, tibbi bitki örnekleri, farmasötik terminolojisi.

Konular: Endüstri Bitkilerine Giris.Ekonomik Bitkilerin Siniflandirilmasi ve Drogun Tanimlanmasi.Ekonomik Botanigin Tarihi ve Gelisimi.Tibbi Bitkilerin Kullanim Sekilleri.Bitkilerde Bulunan Kimyasal Maddeler, Etken Maddeler ve Etki Mekanizmalari.Türkiye’nin Satisini Yaptigi Droglar.Bitkisel Ürünlerin Önemi ve Özellikleri.Ara Sinav.Bazi Önemli Kullanimi Olan Tibbi Bitkiler.Tibbi Bitkiler, Besin Bitkileri (Alçak Bitkiler- Algler ve Mantarlar).Besin Bitkileri (Yüksek Bitkiler- Tahil Bitkileri).Besin Bitkileri (Yüksek Bitkiler- Baklagiller ve Yag Bitkileri).Besin Bitkileri (Yüksek Bitkiler- Sebze ve Meyveler).Endüstri ve Baharat Bitkileri, Uyarici Bitkiler ve Süs Bitkileri.

BİYO-407

ENTOMOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Böceklerin gruplandirilmasi, morfolojilerinin incelenmesi ve farkliliklarin açiklanmasi gruplara göre öldürme teknikleri, muhafaza edilme yöntemleri, preparasyon yöntemleri.

Konular: Böcek morfolojisi.Böcek morfolojisi, Yararli ve zararli böcek gruplarinin incelenmesi.Böceklerin genel olarak gruplandirilmasi.Böceklerin sistemleri (kas, sinir solunum v.s).Böceklerde yumurta dönemleri incelenmesi ve tanitilmasi.Böceklerin Yumurta Larva Pupa dönemleri nin incelenmesi ve tanitilmasi.Böceklerin yasamini etkileyen ekolojik faktörler ve böceklerde davranis sekilleri.ARASINAV.Kanatsiz böcek takimlarinin incelenmesi, tanitilmasi ve siniflandirilmasi.Kanatli böcek takimlarinin incelenmesi ve siniflandirilmasi.Kanatli böcek takimlarinin incelenmesi ve siniflandirilmasi.Böceklerin toplanmasi ile ilgili yöntemlerin siniflandirilmalari.Böceklerin teknik gezi ile araziden toplanmasi ve müze materyali olarak hazirlanmasi.Toplanmis böceklerin gruplara ayrilarak incelenmesi tanitilmasi.

BİYO-471

ENTOMOLOJİK BİYOMÜCADELE YÖNTEMLERİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Zararli böceklerin biyolojisi ve tanimi, yararli böceklerin biyolojisi ve tanimi, entegre mücadele ve dogal denge.

Konular: Biyolojik mücadele nedir?.Biyolojik mücadelede kullanilan yöntemler.Doga için yararli bazi böcekler.Doga için yararli bazi böcekler.Doga için zararli bazi böcekler.Doga için zararli bazi böcekler.Doga için zararli bazi böcekler.Tomurcuk sürgün ve dallarda zarar yapan bazi böcekler.Ara sinav.Kozalak ve tohumlarda zarar yapan bazi böcekler.Özsu emen bazi böcekler.Dogal düsmanlarin salinmasi.Böcekleri yakalamak için kullanilan tuzaklar.Feromon tuzaklari.

BİYO-446

HAYVAN TOKSİNLERİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Toksin kavrami, zehir- panzehir iliskisi, Omurgasiz hayvanlarin zehirleri, omurgali hayvanlarin zehirleri, zehirli yilanlar, zehirli akrepler, zehirli örümcekler, zehirli çokayaklilar, zehirlenmelerde alinacak önlemler, panzehir üretimi teknikleri.

Konular: Toksik madde, zehir, panzehir kavramlari..Kimyasal zehirlenme, biyolojik zehirlenme..Hayvansal kaynakli zehirlenme çesitleri..Ülkemizde bulunan zehirli hayvanlar..Dünyada bulunan zehirli hayvanlar..Zehirli yilanlar ve etki mekanizmalari.Zehirli akrepler ve etki mekanizmalari.Ara Sinav.Zehirli örümcekler ve etki mekanizmalari..Zehirli çok ayaklilar ve etki mekanizmalari..Diger zehirli hayvanlar ve etki mekanizmalari..Zehirlenme durumunda alinacak önlemler ve yapilmasi gerekenler..Panzehir üretimi..Panzehirlerin kullanimi..

BİYO-455

HİDROBİYOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Hidrobiyolojinin konusu ve önemi, hidrobiyoloji ile iliskili kavramlar ve alanlar, sularin boyutlari ve siniflari, dogal sularin fiziksel, kimyasal özellikleri ve siniflandirilmasi, denizlerde ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, pelajik ve bentik bölgelerin canli topluluklari, özellikleri ve besin agi teorik olarak açiklanacaktir.

Konular: Hidrobiyolojiye genel giris.Hidrobiyoloji ile iliskili kavramlar ve alanlar.Suyun fiziksel yapisi .Sicaklik ve etkileri.Isik ve etkileri.Bulaniklik, yogunluk, kondüktivite ve viskosite.Su hareketleri.Ara Sinav.Çözünmüs gazlar.Erimis kati maddeler.Besin tuzlari (N, P, Si ve digerleri).Deniz ve Göllerde yasam alanlari.Sucul canlilarin siniflandirilmasi.Aquatik besin agi veiliskiler.

BİYO-431

İKLİM BİLİMİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Meteorolojik degerler ve küresel isinma, iklim canli iliskileri, klimatolojik sinirlamalar, ekolojide canlilar ile iklim iliskilerinin degerlendirilmesi, Sera etkisi yapan gazlar ve canli varliklara etkisi

Konular: Meteorolojik degerler ve küresel isinma .Iklim canli iliskileri .Klimatolojik sinirlamalar .Ekolojide canlilar ile iklim iliskilerinin degerlendirilmesi .Sera etkisi yapan gazlar .Canli varliklara etkisi .Iklim canli iliskileri . Ara Sinav.Küresel isinmayla beraber canlilarin göçleri .Iklim ve Sera gazlari .Türkiye Iklim bölgeleri.Türkiye iklimi ile ilgili gelecek senaryolari.Küresel isinma.Küresel isinma ile iklim degisikligi iliskisi.

BİYO-472

MEDİKAL ARTHROPODOLOJİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Medikal Arthropodoloji’nin tanimi, önemi ve tarihçesi, Arthropodlarin genel özellikleri, konaklari ile iliskileri, Arthropodlarla Mücadele yöntemleri, Nomenclature: I. Diantennata: 1. Crustacea, II. Antennata: Insecta: 1- Blattaria, 2- Phthiraptera, a)Anoplura, b)Mallophaga, 3-Heteroptera, 4-Hymenoptera, 5-Coleoptera, 7-Lepidoptera, 8-Diptera (Nematocera, Brachycera, Cyclorrhapha), 9-Siphonaptera, III. III.Chelicerata: 1-Scorpionidea, 2-Arenea, 3-Acarina: a)Ixodidae, b)Argasidae, c)Demodicidae, d)Dermanyssidae, e)Varroidae, f) Trombodidae, g)Cytoditidae.

Konular:  Medikal Arthropodoloji’nin tanimi, önemi ve tarihçesi,. Arthropodlarin genel özellikleri, konaklari ile iliskileri,. Arthropodlarla Mücadele Yöntemleri. Nomenclature: I. Diantennata: 1. Crustacea,. II. Antennata: Insecta: 1- Blattaria,.2- Phthiraptera, a)Anoplura, b)Mallophaga, . 3-Heteroptera, 4-Hymenoptera, . Ara Sinav. 5-Coleoptera, 7-Lepidoptera. 8-Diptera (Nematocera, Brachycera, Cyclorrhapha),. 9-Siphonaptera, . III.Chelicerata: 1-Scorpionidea, 2-Arenea. 3-Acarina: a)Ixodidae, b)Argasidae, c)Demodicidae, . d)Dermanyssidae, e)Varroidae, f)Trombodidae, g)Cytoditidae..

BİYO-450

MESLEK İNGİLİZCESİ II

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Mesleki konularda çeviri teknikleri verilecektir

Konular: Türkçe-Ingilizce-çeviri teknikleri. Teknik terimler .Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.Çeviri-Genel Biyoloji.

BİYO-443

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Hücrelerin ortak özellikleri, hücrenin temel bilesenleri, organellerin yapi ve fonksiyonu, hücre iskeleti, hücre-hücre ve hücre-matris etkilesimleri, hücre döngüsü, sinyal iletimi, apoptoz, kanser biyolojisi.

Konular: Hücrenin kökeni.Hücrelerin genel özellikleri.Hücrenin temel bilesenleri.Organellerin yapi ve fonksiyonu-1.Organellerin yapi ve fonksiyonu-2.Organellerin yapi ve fonksiyonu-3.Hücre iskeleti. Ara Sinav.Hücre-hücre ve hücre-matris etkilesimleri.Sinyal iletimi.Hücre döngüsü.Apoptoz.Kanser biyolojisi-1.Kanser biyolojisi-2.

BİYO-468

PARAZİTER ZOONOZLAR

Seçmeli

2+0

2

3

İçerik: Protozoon Zoonozlar ; Cestod Zoonozlar; Artropodiasis

Konular:  Protozoon Zoonozlar : Ameobiasis, Balantidiosis. Giardiasis,. Trypanosomiasis. Leishmaniosis; Visseral, Cutaneous, Mucocutoneous. American Trypanosomiasisi (Chagas hastaligi),. Afrika Trypanosomiasisi,.Toxoplasmosis . Ara Sinav. Diger Protozoonlar: (Eimeria, Isospora, Cystospora, Sarcocystis, Cryptosporidiasis, Nosema), . Cestod Zoonozlar: Diphylobothriosis, Dipylidiosis, Echinococcosis, Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana,. Taeniosis, Anclostomiasis, Ascariosis, Filariosis, Trichinosis, Trichuriosis,. Visceral Larva Migrans, Cutaneous Larva Migrans, Zoonotic Onchocerciasis,. Strongyloidiosis, Dicrocoeliasis, Fascioliosis;. Artropodiasis: Myiasis, Screw worms, Pentostomiosis, Tick paralysis..