• 0342 317 19 22

Doğal sularda biomonitoring (Biyolojik İzleme) çalışmaları

Limnoekolojik çalışmalar

Alg biyoloji ve ekolojisi,

Fitoplankton biyoloji ve ekolojisi,

Diyatome biyoloji ve ekolojisi,

Ekolojik su kalitesinin belirlenmesi

Biyotik indeks çalışmaları

Akarsular ve Göllerin durumlarının biyolojik değerlendirilmesi

Mikroalg kültür ve mikroalg biyoteknolojisi çalışmaları

Alglerin biyokimyasal analizleri

Çevre biyoteknoloji çalışmaları

Atıksu artım çalışmaları ve

Akuatoksikolojik çalışmalar şeklindedir.