• 0342 317 19 22

Zooloji Müzesi 2008 yılında Biyoloji Bölümü bünyesinde kurulmuş olup omurgalı ve omurgasız hayvanlara ait çok sayıda örneğin muhafaza edildiği ve sergilendiği bir müzedir.  Müzenin büyük bir bölümünde daha önce toplanmış ve teşhisi yapılmış böcek örnekleri böcek dolapları içerisinde muhafaza edilmektedir. Müzenin diğer bir bölümünde ise alkol içerisinde muhafaza edilen omurgalı ve omurgasız örnekler, bu örneklerin içinde bulunduğu kavanozlarının yerleştirildiği raf düzenekleri ve dolaplar ile mikroskoplar bulunmaktadır.

Çok sayıda omurgalı - omurgasız hayvan materyalleri Biyoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim - öğretimleri kapsamında öğrencilerin incelemesine sunulmaktadır.

Müzede omurgalılar şubesinin balık, amfibi, sürüngen ve kuşların; omurgasızlar şubesinin de  süngerler, mercanlar, solucanlar, yumuşakçalar, böcek, örümcek, akrepler, keneler, kırkayaklar, çıyanlar, kabuklular, derisi dikenliler farklı taksonlarına ait materyaller bulunmaktadır.