• 0342 317 19 22

Zooloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin rahatlıkla çalışabileceği bir laboratuvardır. Laboratuvarda gerek morfolojik gerekse moleküler düzeyde zooloji alanında çalışmalar yapılmaktadır bu bağlamda, laboratuvarımızda arazi malzemeleri (örnek toplama tüpleri, pens, navigasyon cihazı (GPS), alkol vs.), moleküler çalışmalar için gerekli olan sarf malzemeler (eppendorf tüpleri (1,5-2 ml), eppendorf saklama kutuları, mikropipet, mikropipet uçları, PCR malzemeleri vs) bulunmaktadır. Gerek lisans gerekse lisansüstü öğrenciler araziden topladığı veya müzedeki örnekleri ile Zooloji Laboratuvarına gelip rahatlıkla çalışmalarını yapabilmektedirler.