• 0342 317 19 22

Çeşitli canlı örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak genetik çalışmalar bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. DNA izolasyonu, çoğaltılması ve hibridizasyonu gibi bir çok araştırma bu laboratuvarın çalışma alanı içerisindedir. Ayrıca DNA koruyucu aktivite tayinleri de plazmid DNA’lar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.